V. Šleivytės paveikslų galerija
V. Šleivytės paveikslų galerijos teikiamų paslaugų ir kainų sąrašas

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Vienetas

Kaina

Pažintiniams mokslo ir kultūros reikalams

Komerciniams tikslams

1.

1.1.

1.2.

Edukaciniai užsiėmimai lankytojų grupei teikiant muziejaus specialisto paslaugas:

Moksleiviams (vienam asmeniui)

Suaugusiems (vienam asmeniui)

1 val.

1 val.

0,40 Euro centų

1,00 Eur

2.

2.1.

2.2.

Gido paslauga muziejuje:

Ekskursija mokinių grupei

Ekskursija suaugusiųjų grupei

45 min.

1 val.

3,00 Eur

5,00 Eur

3. Eksponatų fotografavimas ir filmavimas ekspozicijoje 1 asmeniui 2,00 Eur 8,00 Eur
4. Eksponatų fotografavimas ir filmavimas saugyklose 1 asmeniui 3,00 Eur 9,00 Eur
5. Eksponato fotografijų ir kopijų panaudojimas 3,00 Eur 20,00 Eur

*Muziejuje ekskursijos vedamos nemokamai iki mokyklinio amžiaus vaikams, vaikų globos įstaigų auklėtiniams, socialiai remtiniems vaikams, neįgaliems ir juos lydintiems asmenims, Lietuvos muziejininkams.

*Eksponatus, esančius muziejaus saugyklose, moksliniais pažintiniais tikslais nemokamai gali fotografuoti, skenuoti, filmuoti Lietuvos muziejininkai, Kupiškio raj. ugdymo ir kultūros įstaigų darbuotojai, aukštųjų mokyklų studentai.

Kontaktai:
Adresas: Viktariškių kaimas, LT-40426, Kupiškio rajonas.
Tel. (8 ~ 459) 46 439, mob. tel. 8 616 30056.

El. paštas: etnografijos.muziejus@gmail.com

Informacija lankytojui

Darbo laikas:

Antradienis, trečiadienis 8.00 – 17.00 val.

Šeštadienis 8.00 – 15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Poilsio dienos: sekmadienis.

Tačiau esant poreikiui reikia registruotis nurodytais telefonais darbo dienomis ir tartis individualiai.

Ekspozicija
Eksponuojami tapybos kūriniai. Vienoje iš klėčių įrengta ekspozicija, kuri supažindina su V. Šleivytės gyvenimu ir kūryba Kaune.
Buvusioje tėvų pirkioje atkurta šiam kraštui būdinga kaimo amatininko buities ekspozicija.

Viktariškių kaimą paskutiniais dešimtmečiais garsina dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Dailininkė V. Šleivytė gimė 1906 m. gruodžio 6 d. Kupiškio rajono Antašavos miestelyje, daugiavaikio kalvio šeimoje. Kai Veronikai suėjo ketveri metai, tėvas Jonas Šleivys trobą perkėlė iš miestelio į Viktariškių kaimą.

V. Šleivytė nors ir gyvendama vargingai, baigė pradžios mokyklą, Kupiškio progimnazijos keturias klases, o vėliau 1934 m. ir Kauno aukštesniąją meno mokyklą, kurioje įgijo dailininkės-grafikės ir mokytojos specialybę. Tačiau mieliau ji kūrė tapybos darbus.

Antašavos kolūkis 1985 metais, tuometinio kolūkio pirmininko Albino Vaižmužio iniciatyva, į gimtąją dailininkės sodybą atkėlė du gyvenamuosius namus ir šešias klėtis. Tai buvo pirmoji paveikslų galerija Lietuvos kaime. Savo paveikslų saugojimui ir tvarkymui dailininkė Veronika Šleivytė pasiprašė Stasę Gruodienę tą darbą dirbusią iki 2006 metų. Ją pakeitė Irena Paulina Dlutskienė dirbanti iki šiol.

Pastatuose šiuo metu saugoma ir eksponuojama daugiau kaip 1600 Veronikos Šleivytės dovanotų grafikos ir pastelinės tapybos darbų, buities daiktų, fotografijų. Gimtojoje pirkioje, kurioje ji gimė ir augo, palikti buities apyvokos daiktai, iš buto Kaune, kur gyveno dailininkė pargabenti turėti daiktai. Vienoje iš klėčių, esančių jos galerijoje, eksponuojama iš menininkės archyvo atrinktų Viktariškių krašto žmonių, jos pačios fotografuotų tarpukario metais, nuotraukų paroda.

Muziejaus specialistės Ienos Paulinos Dlutskienės surinktos nuotraukos, dokumentai, spaudiniai ir audiniai iš aplinkinių kaimų gyventojų kasmet papildo muziejaus rinkinius naujais eksponatais.

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai baigiantis mokslo metams tampa nuolatiniais galerijos svečiais. Kupiškio muzikos mokyklos dailės skyriaus ir Antašavos mokyklos jaunųjų menininkų sukurtų darbų parodos kasmet eksponuojamos galerijoje.

Kiekvieną pavasarį dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerijoje apsilanko meno mylėtojai iš Vabalninko, Kupiškio, Biržų, Panevėžio, kitų Lietuvos miestų ir miestelių bei užsienio. Per metus galeriją aplanko daugiau kaip tūkstantis lankytojų.

Gausus kūrybinis dailininkės palikimas penkiasdešimt grafikos, per du tūkstančius pastelinės tapybos darbų. Dalis jų saugoma Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje, Kauno Prano Mažylio gimdymo namuose bei privačiose kolekcijose, bet daugiausia darbų –Kupiškio etnografijos muziejuje ir jo struktūriniame padalinyje dailininkės galerijoje Viktariškių kaime.

Dailininkės testamentu paliktos finansinės lėšos nuo 2000 metų skiriamos jauniesiems talentams ugdyti. Surengtose trijose konkursinėse parodose Kupiškio etnografijos muziejuje jau dalyvavo šimtas dvylika jaunųjų kūrėjų iš įvairių rajono mokyklų.