Mėnesio veikla

2019 m. birželis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2019-05-06

2019-06-24

Fotografijų ir eksponatų paroda „Algimanto apygardos partizanų atspindžiai“

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, M. Zakarauskaitė

 

2019-06-02

2019-08-31

Bronislavos Jacevičiūtės-Jėčiūtės eskizų paroda, skirta tapytojos 100-osioms gimimo metinėms prisiminti

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

2019-06-01

2019-07-31

Tautodailininkių Genovaitės Adiklienės ir Astos Adiklienės kūrybos darbų paroda „Pasivaikščiojimai keliais ir takeliais“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2019-06-13

9-13.30 val.

DAILĖS PLENERAS ,, NATIURMORTAS 2019“:

09.00 –   9.20 val. Plenero atidarymas. Projekto ,,Kūrybiškumo laboratorija „NATIURMORTAS 2019“ pristatymas

09.20 – 11.00 val. Veikla kūrybinėse dirbtuvėse- laboratorijose

11.00 – 11.15 val. Arbatos pertrauka

11.15 – 13.00 val. Veikla kūrybinėse dirbtuvėse- laboratorijose

13.00 – 13.30 val. Plenero dalyvių sukurtų darbų   paroda

*Kūrybinės dirbtuvės-laboratorijos pasirenkamos:

,,Natiurmorto meninė raiška tapyboje“ (veda dailės mokytoja Rima Kalinkienė)

,,Natiurmorto meninė raiška grafikoje“ (veda dailės mokytoja Genia Vaičikauskienė)

,,Vasariškas natiurmortas“ (veda dailės mokytoja Rimgailė Laskauskaitė)

,,Išgyventi praeitį naujai“ (veda dailės mokytoja Rita Laskauskienė)

,,Natiurmortas kitaip“ (veda dailės mokytoja Lena Zinienė)

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

* Kviečiami dalyvauti Panevėžio apskrityje esančių bendrojo lavinimo, meno mokyklų jaunieji kūrėjai (13-19 m.)

Norintieji iki 2019-06-10 registruojasi tel. 8 616 30056 arba

el. p. jolanta.knizikeviciene@gmail.com

Pastaba: programa gali keistis.

Informaciją sekite Kupiškio etnografijos muziejaus facebook paskyroje ir www.etnografijosmuziejus.lt

*Informacija teikiama mob. tel. 8 616 30056

 

2019-06-14

9-13.00 val.

Dailės pleneras „Natiurmortas 2019“: dalyvių kūrybinės dirbtuvės-laboratorijos:

,,Natiurmorto meninė raiška grafikoje“ (veda dailės mokytoja Genia Vaičikauskienė)

,,Natiurmortas kitaip“ (veda dailės mokytoja Lena Zinienė)

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

* Norintieji dalyvauti iki 2019-06-10 registruojasi tel. 8 616 30056 arba el. p. jolanta.knizikeviciene@gmail.com

Pastaba: programa gali keistis.

Informaciją sekite Kupiškio etnografijos muziejaus facebook paskyroje ir www.etnografijosmuziejus.lt

*Informacija teikiama mob. tel. 8 616 30056

 

2019-06-18

9-13.00 val.

Dailės pleneras „NATIURMORTAS 2019“: dalyvių kūrybinės dirbtuvės-laboratorijos:

,,Vasariškas natiurmortas“ (veda dailės mokytoja Rimgailė Laskauskaitė)

,,Išgyventi praeitį naujai“ (veda dailės mokytoja Rita Laskauskienė)

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

* Norintieji dalyvauti iki 2019-06-10 registruojasi tel. 8 616 30056 arba el. p. jolanta.knizikeviciene@gmail.com

Pastaba: programa gali keistis.

Informaciją sekite Kupiškio etnografijos muziejaus facebook paskyroje ir www.etnografijosmuziejus.lt

*Informacija teikiama mob. tel. 8 616 30056

 

2019-06-19

Dailės pleneras „NATIURMORTAS 2019“: dalyvių kūrybinės dirbtuvės-laboratorijos:

,,Natiurmorto meninė raiška tapyboje“ (veda Rima Kalinkienė)

Dailės plenero „NATIURMORTAS 2019“ uždarymas

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

* Norintieji dalyvauti iki 2019-06-10 registruojasi tel. 8 616 30056 arba el. p. jolanta.knizikeviciene@gmail.com

Pastaba: programa gali keistis.

Informaciją sekite Kupiškio etnografijos muziejaus facebook paskyroje ir www.etnografijosmuziejus.lt

*Informacija teikiama mob. tel. 8 616 30056

 

2019-06-01

2019-07-30

Rankdarbiu paroda „Mūs močiutės auksarankės“

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2019-06-09

12 val.

Sekminių šventė ir Kupiškio rajono Antašavos skyriaus ūkininkių draugijos „Sodžius“ kūrybos darbų parodos pristatymas

A.Petrausko muziejus

Atsakingi asmenys: L. Eižinienė, R. Pitrėnienė

 

2019-06-09

2019-07-31

Kupiškio rajono Antašavos skyriaus ūkininkių draugijos „Sodžius“ kūrybos darbų paroda

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-05-02

2019-06-07

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtinių ir jų tėvelių paroda „Vyturio giesmė“

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-05-02

2019-06-10

Dariaus Babelio gamtos fotografijų paroda

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-06-10

2019-07-31

Bronislavos Jankaitienės karpinių paroda „Ciklas „Duona“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-05-02

2019-06-30

Tautodailininkės Renės Sriubiškienės darbų paroda

Kilnojama paroda

Kupiškio KC Laičių padalinys

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, J. Valkauskienė

 

2019-06-03

tikslinama

tikslinamas

Pilietinio tautinio projekto „Prezidentas Antanas Smetona – geriausių tautos charakterio vertybių skleidėjas“ įgyvendinimas.

Mokomoji-pažintinė ekskursija „Užugiris – prezidento Antano Smetonos gimtinė“

Edukacinė pamoka „Mėgstamiausi Smetonų šeimos valgiai“

Ukmergės r., Užugirio k.

Atsakingas asmuo – A. Jonušytė

 

 

2019 m. gegužė

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2019-05-06

2019-06-24

Fotografijų ir eksponatų paroda „Algimanto apygardos partizanų atspindžiai“

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, M. Zakarauskaitė

 

2019-05-02

2019-05-31

Subačiaus gimnazijos mokinių kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

 

2019-05-10

16 val.

 

Vilniaus kupiškėnų klubo knygos „Mes – Vilniaus kupiškėnai“ pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, F. Marčiulionienė, G. Zuozienė

 

2019-05-12

12 val.

A.Jonušytės fotografijų albumo „Kupiškio krašto vaizdai“ pristatymas Vilniaus kupiškėnų klube

Vilniaus kupiškėnų klubas

Atsakingi asmenys: A. Jonušytė, V. Bartulis

 

2019-05-17

15-20 val.

Europos muziejų naktis. Projekto „Miško broliai – kovos už laisvę liudininkai“ pristatymas, Algimanto apygardos vado Antano Starkaus – Montės 100-ųjų gimimo metinių ir 70-ųjų mirties metinių minėjimas.

Renginio programa:

15.00 – 15.50 val. Kazimiero Likšos solinis koncertas

16.00 – 16.45 val. Vytauto Didžiojo universiteto lekt. M. Nefo paskaita „A. Starkus – Montė Algimanto apygardos partizanų kontekste“

16.45 – 17.45 val. LR Seimo nario Pauliaus Saudargo knygos pristatymas

17.45 – 18.00 val. Kavos pertrauka

18.00 – 18.45 val. Edukacinė programa „Partizanų gyvensenos rekonstrukcija: istorijos pažinimas ar pramoga?“ (veda D. Juodis)

18.45 – 19.30 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacinė programa „Partizanų ginklai“ (veda M. Tamošiūnas)

19.30 – 20.00 val.  Edukacinės programos „Partizanų ženklai“ pristatymas ir kareiviškos košės vaišės (LK KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės, Kupiškio 504 pėstininkų kuopa)

Pastaba: programa gali keistis.

Informaciją sekite Kupiškio etnografijos muziejaus facebook paskyroje ir www.etnografijosmuziejus.lt

 

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, M. Zakarauskaitė

 

2019-05-15

15 val.

,,Į savo rūpesčius įpink ir džiaugsmą“: literatūrinė – muzikinė popietė, skirta tarptautinei šeimos dienai

Kartu su Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktu ir Virbališkių kaimo bendruomene

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingi: J. Knizikevičienė, L. Mačiulienė, V. Katelienė

2019-05-02

2019-05-31

Rankdarbių paroda „Mūs močiutės auksarankės…“

Kartu su Virbališkių skaitytojų aptarnavimo punktu

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingi asmenys: L. Mačiulienė, J. Knizikevičienė

 

2019-05-01

2019-05-31

Antano Tušlos fotografijų paroda „Pakelk akis į dangų“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2019-05-25

10 val.

Susitikimas su fotografijų parodos „Pakelk akis į dangų“ autoriumi Antanu Tušla

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2019-05-02

2019-05-31

Irenos Mažeikienės rankdarbių paroda „Džiaugsmas kurti ir dovanoti grožį“

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2019-05-02

2019-05-31

Vytenės Repšienės šiaudinių sodų ir žaisliukų paroda „Šiaudiniai stebuklai“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-05-02

2019-06-10

Dariaus Babelio gamtos fotografijų paroda

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-05-02

2019-06-30

Panevėžio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ auklėtinių ir jų tėvelių paroda „Vyturio giesmė“

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-05-02

2019-06-30

Renės Sriubiškienės darbų paroda

Kilnojama paroda

Kupiškio KC Laičių padalinys

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, J. Valkauskienė

 

2019-05-02

2019-05-30

Kupiškio krašto vaizdai

Kilnojama paroda

Kupiškio rajono bibliotekos Juodpėnų skyrius

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, R. Liogienė

 

 

 

2019 m. balandis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2019-04-01

2019-04-30

Adomo Galdiko kūrybos darbų paroda (iš Kauno M.K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų)

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, G. Zuozienė, I. Vapšienė

 

2019-04-01

2019-05-31

Subačiaus gimnazijos ugdytinių karpinių paroda

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

 

2019-04-02

2019-04-30

Irenos Mažeikienės rankdarbių paroda „Džiaugsmas kurti ir dovanoti grožį“

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2019-04-02

2019-05-31

Antano Tušlos fotografijų paroda „Pakelk akis į dangų“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2019-04-02

2019-04-30

Vytenės Repšienės šiaudinių sodų ir žaisliukų paroda „Šiaudiniai stebuklai“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-04-02

2019-04-30

Panevėžio moksleivių namų mokinių kūrybos darbų paroda „Šiaudo ir molio draugystė“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-04-02

2019-04-30

Genovaitės Matiukienės medžio dirbinių paroda „Kaimo sodybos“

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-04-02

2019-04-30

Fotografijų paroda „Šiaurės rytų Lietuvos piliakalniai“

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-04-02

2019-04-30

Violetos Laužikienės verbų, Genutės Beniulienės margučių ir Virginijos Jurevičienės karpinių ir margučių paroda „Velykų bobute, duok man margutįǃ“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-04-06

12 val.

Parodos „Velykų bobute, duok man margutįǃ“ pristatymas ir edukacinė Velykinių dirbtuvių popietė

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-04-01

2019-04-30

Kupiškėnų senovė

Kilnojama paroda

Adomynės dvaras, Kupiškio KC Adomynės padalinys

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, R. Lapienienė

 

2019-04-01

2019-04-30

B. Jacevičiūtės-Jėčiūtės darbų paroda

Kilnojama paroda

Kupiškio KC Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, I. Vapšienė, V. Kunskienė

 

 

2019 m. kovas

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2019-03-01

2019-03-30

Kupiškio rajono tautodailininkų 2018 m. ataskaitinė kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, G. Zuozienė, I. Vapšienė

 

2019-02-05

2019-03-25

Kupiškio P. Matulionio progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus mokinių kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

 

2019-03-01

16 val.

 

Kupiškio rajono tautodailininkų 2018 m. ataskaitinės kūrybos darbų parodos pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, G. Zuozienė, I. Vapšienė

2019-03-06

11 val.

Tarptautinė konferencija „Vaižgantas – vaikščiojanti ir spinduliuojanti Aukštaitija“, skirta lietuvių kalbos dienoms

Kupiškio kultūros centro vitražų salė

Konferencijos programa išsiųsta Kupiškio rajono ugdymo ir kultūros įstaigoms

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

 

2019-03-11

13 val.

Fotografijų albumo „Kupiškio krašto vaizdai“ pristatymas

Mažoji Lietuvos kultūros sostinė – Adomynės dvaras

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, A. Jonušytė,

R. Lapienienė

 

2019-03-01

2019-03-30

Dariaus Babelio gamtos fotografijų paroda

Virbališkių buv. mokykla

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2019-02-01

2019-03-31

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių piešinių paroda ,,Tai gražiai mane augino…“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2019-03-20

15 val.

,,Gamta, gyvūnai, paukščiai…“ – viktorina, skirta Žemės dienai Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, E. Mačiulienė

2019-03-01

2019-03-30

Vitenės Repšienės šiaudinių sodų ir žaisliukų paroda „Šiaudiniai stebuklai“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-03-01

2019-03-30

Panevėžio moksleivių namų mokinių kūrybos darbų paroda „Šiaudo ir molio draugystė“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-03-01

2019-03-30

Genovaitės Matiukienės medžio dirbinių paroda „Kaimo sodybos“

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-03-01

2019-03-30

Fotografijų paroda „Šiaurės rytų Lietuvos piliakalniai“

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

2018-03-06

2019-03-31

Senojo mezgimo amato puoselėtojos Linos Bartašienės tradicinių Pasvalio krašto pirštinių paroda

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-03-29

(data bus tikslinama)

Laikas bus tikslinamas

Senojo mezgimo amato puoselėtojos Linos Bartašienės tradicinių Pasvalio krašto pirštinių parodos uždarymas

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-03-01

2019-03-31

Kupiškėnų senovė

Kilnojama paroda

Adomynės dvaras, Kupiškio KC Adomynės padalinys

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, R. Lapienienė

 

2019-03-05

2019-03-31

B. Jacevičiūtės-Jėčiūtės darbų paroda

Kilnojama paroda

Kupiškio KC Lukonių padalinys

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, I. Vapšienė, V. Kunskienė

 

2019-03-15

2019-03-28

Fotografijų paroda „Garsioji Babickų šeima“

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

 

2019 m. vasaris

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2019-02-01

2019-02-28

Fotonuotraukų paroda „Vasario 16-oji Kupiškio krašte“

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, G. Zuozienė, A. Jonušytė, I. Vapšienė

 

2019-02-05

2019-02-25

Kupiškio P. Matulionio progimnazijos Kupos pradinio ugdymo skyriaus mokinių kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

 

2019-01-08

2019-02-28

 

Nuotraukų paroda „Sausio 13-osios liudijimai“ iš A. Seibučio archyvo

Kupiškio etnografijos muziejaus fojė

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, A. Jonušytė, G. Zuozienė, I. Vapšienė

 

2019-02-15

16 val.

Vasario 16-osios minėjimas

Kupiškio etnografijos muziejaus kiemelis

Atsakingi asmenys: M. Zakarauskaitė, V. Pakalniškienė,

G. Zuozienė

Fotografijų albumo „Kupiškio krašto vaizdai“ (sudarytoja

A. Jonušytė) pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, A. Jonušytė, V. Pakalniškienė

 

2019-02-14

9 val.

Edukacinė pamoka „Tautiškos giesmės“ atodangos“

Pamoką veda Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji metodininkė Jolanta Sriubienė ir Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Ona Peseckaitė

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, K. Jokimienė

*Norintieji dalyvauti iki 2019-02-08 registruojasi

tel. 8 459 35439 arba el. p. etnografijos.muziejus@gmail.com

 

2019-02-11

2019-02-14

Reikalinga išankstinė registracija

Kviečiame visą savaitę į nemokamas edukacines pamokas

„Lietuvos simboliai“ (įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui)

Edukacinę pamoką veda muziejininkė Kristina Jokimienė (kreiptis tel. 8 459 35439)

Kupiškio etnografijos muziejus

 

„Lietuvos valstybingumo ženklai“ (darželinukams, 1-5 klasių mokiniams)

Edukacinę pamoką veda muziejininkės Jurgita Malevičiūtė, Laura Eižinienė, (kreiptis tel. 8 459 35439)

Kupiškio etnografijos muziejus

 

2019-01-11

2019-02-28

Kupiškio socialinės globos namų bendruomenės narių ir keramikų darbų paroda „Keramikos menas žmogaus gerovei“

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2019-02-01

2019-03-31

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Tai gražiai mane augino…“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2019-01-01

2019-02-28

Vitenės Repšienės šiaudinių sodų ir žaisliukų paroda „Šiaudiniai stebuklai“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019-02-01

2019-02-28

Panevėžio moksleivių namų mokinių kūrybos darbų paroda „Šiaudo ir molio draugystė“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2018-12-03

2019-02-10

Pilietinė kalėdinė akcija „Kas išliko per 100 metų senosiose kaimo gryčiose“

Kupiškio r.

Atsakingas asmuo – G. Zuozienė

 

2019-01-01

2019-02-28

Genovaitės Matiukienės medžio dirbinių paroda „Kaimo sodybos“

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

2019-01-01

2019-02-28

Fotografijų paroda „Šiaurės rytų Lietuvos piliakalniai“

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2019 m. sausis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2018-12-20

2019-01-30

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, G. Zuozienė, I. Vapšienė

 

2018-11-06

2019-01-31

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

 

2019-01-08

2019-01-31

 

Nuotraukų ir dokumentinės medžiagos paroda „Sausio 13-osios liudijimai“

Kupiškio etnografijos muziejaus fojė

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, A. Jonušytė, G. Zuozienė, I. Vapšienė

 

2019-01-11

11 val.

Popietė, skirta Sausio 13-ąjai paminėti „Atmintis gyva“

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingi asmenys: A. Jonušytė, M. Zakarauskaitė,

V. Pakalniškienė

⃰Pageidaujantys dalyvauti registruojasi iki 2019-01-10

Tel. (8 459) 35 439 arba el. p. etnografijos.muziejus@gmail.com

 

2018-11-02

2019-01-10

Vytauto Puliko medžio drožinių paroda

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2019-01-11

2019-02-28

Kupiškio socialinės globos namų bendruomenės narių ir keramikų darbų paroda „Keramikos menas žmogaus gerovei“

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2018-11-02

2019-01-31

Vidos Palionienės pintinių juostų paroda „Juostos – lyg margas gyvenimas“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2018-11-23

2019-01-31

Vytenės Repšienės šiaudinių sodų ir žaisliukų paroda „Šiaudiniai stebuklai“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2018-11-07

2019-01-31

Genovaitės Matiukienės medžio dirbinių „Kaimo sodybos“ ir fotografijų „Rytų Aukštaitijos piliakalnių žiedas“ parodos

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2018-12-03

2019-02-10

Pilietinė kalėdinė akcija „Kas išliko per 100 metų senosiose kaimo gryčiose“

Kupiškio r.

Atsakingas asmuo – G. Zuozienė

 

2019-01-17

15 val.

Muzikinė-literatūrinė popietė „Atverk širdį gerumui“ (kartu su Virbališkių biblioteka)

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, L. Mačiulienė

 

2018 m. gruodis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2018-11-23

2018-12-18

Panevėžio dailės galerijos „Aukštaitijos dailė 2018. Memento mori“ paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, I. Vapšienė

 

2018-12-20

2019-01-30

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, G. Zuozienė, I. Vapšienė

 

2018-11-06

2019-01-31

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

 

2018-12-29

 

13 val.

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės jubiliejinės kūrybos darbų parodos pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, I. Vapšienė

 

2018-12-07

16 val.

Padėkos vakaras „Šv. Kalėdų šiluma mus visus suartina“ (Kalėdines giesmes atlieka dainininkas Sigitas Stankūnas)

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, V. Aleknienė

12 mėn.

Edukaciniai užsiėmimai:

„Adventinio kalendoriaus gamyba“ (veda K. Jokimienė)

„Kalėdinis žaisliukas“ (veda K. Jokimienė)

„Ar puošite Kalėdų eglutę?“ (veda K. Jokimienė)

„Kalėdinis atvirukas“ (veda K. Jokimienė

„Advento vainikas“ (veda L. Eižinienė)

„Bitės liemuo, lino gelmuo“ (veda L. Eižinienė)

„Rankdarbiai iš vilnos“ (veda J. Knizikevičienė)

⃰Šv. Kalėdų proga dovana-kiekvienai Kupiškio rajono įstaigai vienas nemokamas užsiėmimas.

„Prie balto Šv. Kūčių stalo“ (veda S. Juknienė)

„Karpiniai“ (veda V. Jurevičienė)

⃰Pageidaujantiems dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose reikia individualiai tartis su edukatoriais, platesnė informacija etnografijosmuziejus.lt

2018-12-06

Laikas bus tikslinamas

„Šiaudiniai žaisliukai“ (veda Rokiškio r. Obelių gimnazijos mokytoja Jolanta Kareniauskienė)

Kupiškio etnografijos muziejus

⃰Užsiėmimų skaičius priklausys nuo užsiregistravusių skaičiaus (užsiėmimas nemokamas)

Prašome registruotis iki 2018-12-05, el.p. kupiskiomuz@gmail.com, tel. (8 459) 35439. Kreiptis į

K. Jokimienę

2018-12-13

14 val.

Edukacinės kūrybinės dirbtuvėlės „Kvepiančios Kalėdos“ (kartu su Virbališkių biblioteka ir kaimo bendruomene)

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2018-11-02

2019-01-10

Vytauto Paliko medžio drožinių paroda

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2018-11-02

2019-01-10

Vidos Palionienės pintinių juostų paroda „Juostos – lyg margas gyvenimas“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2018-11-23

2019-01-12

Vytenės Repšienės šiaudinių sodų ir žaisliukų paroda „Šiaudiniai stebuklai“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2018-11-07

2019-01-30

Genovaitės Matiukienės medžio dirbinių „Kaimo sodybos“ ir fotografijų „Rytų Aukštaitijos piliakalnių žiedas“ parodos

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2018-12-03

2019-02-10

Pilietinė kalėdinė akcija „Kas išliko per 100 metų senosiose kaimo gryčiose“

Kupiškio r.

Atsakingas asmuo – G. Zuozienė

 

2018 m. lapkritis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2018-10-22

2018-11-22

Genios Vaičikauskienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, I. Vapšienė

 

2018-11-23

2018-12-18

Panevėžio dailės galerijos „Aukštaitijos dailė 2018. Memento mori“ paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Pakalniškienė, I. Vapšienė

 

2018-11-23

16 val.

Panevėžio dailės galerijos „Aukštaitijos dailė 2018. Memento mori“ pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, V. Pakalniškienė

 

2018-10-12

2018-11-16

 

Fotografijų paroda „Garsiosios Mažylių giminės kartos“

Kupiškio etnografijos muziejaus fojė

Atsakingas asmuo – M. Zakarauskaitė

 

2018-11-06

2019-01-31

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

2018-11-02

2019-01-10

Vytauto Puliko medžio drožinių paroda

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2018-11-02

2019-01-10

Vidos Palionienės pintinių juostų paroda „Juostos – lyg margas gyvenimas“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2018-11-23

2019-01-12

Vytenės Repšienės šiaudinių sodų ir žaisliukų paroda „Šiaudiniai stebuklai“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

2018-11-07

2019-01-30

Genovaitės Matiukienės medžio dirbinių „Kaimo sodybos“ ir fotografijų „Rytų Aukštaitijos piliakalnių žiedas“ parodos

Adomo Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2018-10-12

2018-11-09

Paroda „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas muziejaus eksponatuose: Jono Basanavičiaus Pirmasis nepriklausomos Lietuvos valstybės ministrų kabinetas“ (iš Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus)

Uoginių amatų centras

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, L. Eižinienė

 

2018-10-08

2018-11-17

Kęstučio Virgilijaus Henriko Vaičiūno tapybos darbų paroda „Praeitis dabartyje“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2018-11-17

13 val.

Kęstučio Virgilijaus Henriko Vaičiūno tapybos darbų parodos „Praeitis dabartyje“ uždarymas

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2018 m.spalis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2018-09-21

2018-10-18

 

Skulptoriaus Henriko Orakausko jubiliejinė kūrybos darbų paroda „Refleksijos“

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, I. Vapšienė

 

2018-10-22

2018-11-21

 

Genios Vaičikauskienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, I. Vapšienė

 

2018-10-27

15 val.

 

Genios Vaičikauskienės jubiliejinės kūrybos darbų parodos pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, J. Malevičiūtė, I. Vapšienė

 

2018-10-12

 

11.30-15.00 val.

 

Projekto „Jaunoji karta Jono Basanavičiaus šviesoje“ pristatymas

PROGRAMA:

Ąžuoliukų sodinimas Adomo Petrausko busimoje ąžuolų giraitėje

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinių edukacinės ekskursijos „Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos gyvenimo keliais“ pristatymas

Pokalbis-diskusija su prof. Liudu Mažyliu

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokinių proto mūšis „Lietuvos valstybės nepriklausomybė muziejų eksponatuose“ (bus naudojami trys istoriniai šaltiniai: portretas „Jono Basanavičiaus“, paveikslas „Nepriklausomos Lietuvos pirmasis ministrų kabinetas“, „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas, kopija“)

Planuojame pristatyti fotografijų parodą „Mažylių garsiosios giminės kartos“

Uoginių amatų centras

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, G. Zuozienė, L. Eižinienė, J. Malevičiūtė, N. Puzelienė

 

2018-10-12

16.30 val.

 

Kupiškio visuomenės susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

Kupiškio meno mokyklos aktų salė

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, J. Malevičiūtė, M. Zakarauskaitė

 

2018-10-20

12 val.

 

Popietė „Atmintis išlieka gyva“, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti (kartu su Virbališkių biblioteka ir Virbališkių bendruomene)

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2018-09-03

2018-10-31

 

Aldonos Ramanauskienės fotografijų paroda „Ir gražus gi kraštas mūs gimtasis“

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2018-09-03

2018-10-31

 

Virginijos Grigienės fotografijų paroda „Sustok, akimirka žavinga“

Dailininkės V. Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2018-09-17

2018-10-26

 

Kupiškio socialinės globos namų bendruomenės narių ir keramikų darbų paroda „Keramikos menas žmogaus gerovei“

Adomo Petrausko muziejus

Atsakingi asmenys: L. Eižinienė, P. Kamarauskienė

 

2018-10-26

Laikas bus tikslinamas

 

Kupiškio socialinės globos namų bendruomenės narių ir keramikų darbų parodos „Keramikos menas žmonių gerovei“ uždarymas

Adomo Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2018-09-21

2018-10-05

 

Fotografijų paroda „Lietuvos geležinkelio ruožas „Šiauliai-Daugpilis 1918-2018 m.“

Kupiškio geležinkelio stotis

Atsakingas asmuo – A. Jonušytė

 

2018-10-08

2018-11-17

 

Kęstučio Virgilijaus Henriko Vaičiūno tapybos darbų paroda „Praeitis dabartyje“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

 

2018 m. rugsėjis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2018-08-10

2018-09-18

 

Tautodailininkės Renės Sriubiškienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: J. Malevičiūtė, I. Vapšienė

 

2018-09-21

2018-10-20

 

Skulptoriaus Henriko Orakausko jubiliejinės kūrybos darbų „Susitikimai“ paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, I. Vapšienė, J. Malevičiūtė

2018-09-22

Laikas bus tikslinamas

 

Skulptoriaus Henriko Orakausko jubiliejinės kūrybos darbų parodos „Susitikimai“ pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, I. Vapšienė J. Malevičiūtė.

2018-09-21

Laikas ir programa bus tikslinama

 

Projekto „Užrašas ant vagono Lietuvos geležinkeliai“ pristatymo renginys, skirtas Europos paveldo dienų paminėjimui.

Subačiaus, Kupiškio, Skapiškio, Panemunėlio geležinkelio stotys

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, A. Jonušytė, M. Zakarauskaitė, V. Zavackas

 

2018-07-02

2018-09-30

 

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos mokinių kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo: K. Jokimienė

2018-08-18

2018-09-30

 

Fotografo Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda „Saulės ratu“ (lietuvių kalendorinių švenčių tradicijos). Paroda skirta Baltų vienybės dienai

A. Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo: L. Eižinienė

 

2018-09-17

2018-10-26

 

Kupiškio socialinės globos namų bendruomenės narių ir keramikų darbų paroda „Keramikos menas žmogaus gerovei“

A. Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo: L. Eižinienė

 

2018-07-18

2018-09-30

 

Tarptautinio karpytojų plenero „Karpiniuota praeitis“ darbų paroda

Uoginių amatų centras

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, J. Malevičiūtė, V. Jurevičienė

 

2018-09-03

2018-10-31

 

Vigilijos Grigienės fotografijų paroda „Sustok, akimirka žavinga“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė

 

2018-09-03

2018-10-31

 

Aldonos Ramanauskienės fotografijų paroda „Ir gražus gi kraštas mus gimtasis…“

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo: J. Knizikevičienė

2018 m. liepa-rugpjūtis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2018-07-05

2018-07-31

 

Fotografijų ir apdovanojimų paroda „Virgilijus Alekna – pasaulio lietuvybės ąžuolas“

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, R. Vitė, I. Vapšienė

 

2018-07-05

 

17 val.

 

Fotografijų ir apdovanojimų parodos „Virgilijus Alekna – pasaulio lietuvybės ąžuolas“ pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, R. Vitė, J. Malevičiūtė

2018-08-06

2018-08-31

 

Tautodailininkės Rėnės Sriubiškienės jubiliejinės kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, J. Malevičiūtė, R. Vitė,

2018-08-10

16 val.

 

Tautodailininkės Rėnės Sriubiškienės jubiliejinės kūrybos darbų parodos pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, J. Malevičiūtė, R. Vitė

2018-07-02

2018-09-30

 

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos mokinių kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo: K. Jokimienė

2018-06-05

2018-07-31

 

Tautodailininko, kalvio Sauliaus Kronio darbų paroda „Tradicijų tąsa kryžių viršūnėse“

A. Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo: L. Eižinienė

2018-07-20

17 val.

 

Susitikimas su parodos „Tradicijų tąsa kryžių viršūnėse“ autoriumi Sauliumi Kroniu

A. Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo: L. Eižinienė

 

2018-08-25

Laikas bus tikslinamas

 

Respublikinė Lietuvos skalikų augintojų sąjungos paroda– turnyras

A. Petrausko muziejus

Atsakingi asmenys: L. Eižinienė, A. Jonušytė

(sekite informaciją www.etnografijosmuziejus.lt ir Facebook paskyroje)

 

2018-06-01

2018-07-17

 

Fotografijų paroda „Tėvynėj gyventi neleido“ (parengta iš Kupiškio etnografijos muziejaus archyvų)

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo: L. Eižinienė

 

2018-07-16

2018-07-21

 

Tarptautinis karpytojų pleneras „Karpiniuota praeitis“

Uoginių amatų centras

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, J. Malevičiūtė, V. Jurevičienė

 

2018-07-21

15 val.

 

Tarptautinio karpytojų plenero „Karpiniuota praeitis“ kūrybos darbų pristatymas

Uoginių amatų centras

Artsakingi asmenys: L. Eižinienė, J. Knizikevičienė, J. Malevičiūtė

 

2018-08-18

2018-09-31

 

Fotografo Vytauto Daraškevičiaus fotografijų paroda „Saulės ratu“ (lietuvių kalendorinių švenčių tradicijos). Paroda skirta Baltų vienybės dienai

Uoginių amatų centras

Atsakingi asmenys: L. Eižinienė, G. Zuozienė

 

2018-07-03

2018-08-31

 

Editos Meškonienės fotografijų paroda „Mėlyno dangaus ieškojimas“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė

 

2018-06-01

2018-07-31

 

Rėnės Sankauskienės rankdarbių paroda „Per banguotą laiką“

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo: J. Knizikevičienė

 

2018-08-01

2018-08-31

Tautvilio Ūžos fotografijų paroda „Gimtinė širdyje, fotografijose ir knygose“

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo: J. Knizikevičienė

 

2018 m. birželis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2018-04-27

2018-06-04

Dailininkės Linos Jonikės kūrybos darbų paroda „Senis Juzė“ (su interaktyvių priemonių panaudojimu)

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, I. Vapšienė

 

2018-06-04

2018-07-02

 

Tautodailininko Vytauto Jasinsko jubiliejinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Vytė, A. Jonušytė, I. Vapšienė

2018-06-09

15val.

 

Tautodailininko Vytauto Jasinsko jubiliejinės kūrybos darbų parodos pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Vitė, V. Aleknienė,A. Jonušytė

2018-04-03

2018-06-15

 

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus ugdytinių kūrybos darbų paroda „Jaunosios kartos dovana – laisvai Lietuvai“

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo: K. Jokimiėnė

2018-05-02

2018-06-30

 

Tautodailininkės Genutės Vaičikauskienės tapybos darbų paroda „Žydėjimas“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo: J. Knizikevičienė

2018-05-02

2018-06-30

 

Romaldos Likienės kūrybos darbų paroda „Priemenės paveikslėliai“ (kartu su Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padaliniu)

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, L. Mačiulienė

2018-06-03

Laikas bus tikslinamas

 

Susitikimas su Kupiškio žydų palikuonimis iš Alytaus miesto.

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingas asmuo: A. Jonušytė

 

2018-06-10

16 val.

 

Susitikimas su Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus muziejininkais „Gyvenimo ratas tradiciniame judaizme“ (bus rodomas filmas „Žydų vestuvės“)

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: A. Jonušytė, J. Malevičiūtė

 

2018-06-14

Laikas bus tikslinamas

 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Pranešimą „Kupiškio krašto tremtiniai“ skaito muziejininkė A. Joušytė (kartu su Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centru)

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

 

 

2018-06 mėn.

 Laikas bus tikslinamas

 

Pažintinė ekskursija „Kupiškio krašto žydų kelias“ Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus muziejininkams

Kupiškio rajonas

Atsakingas asmuo: A. Jonušytė

 

2018-06 mėn.

Laikas bus tikslinamas

 

Pažintinė ekskursija „Subačiaus ir Subačiuko žydų kelias“ Panevėžio žydų bendruomenės nariams.

Subačius, Subačiukas

Artsakingas asmuo: A. Jonušytė

 

2018-06-05

2018-06-30

 

Tautodailininko, kalvio Sauliaus Kronio darbų paroda „Tąsa kryžių viršūnėse“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo: L. Eižinienė

 

2018-06 mėn.

Laikas bus tikslinamas

 

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dailės pleneras „Pažinkime savo krašto tautinį paveldą“

Adomynės dvaras

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, J. Malevičiūtė

 

 

2018-06-05

2018-06-30

 

Kupiškio krašto Sibiro tremtinių fotografijų paroda „Tėvynėj gyventi neleido“ (parengta iš Kupiškio etnografijos muziejaus archyvų)

A. Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo: L. Eižinienė

 

2018 m. gegužė

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2018-04-27

2018-06-04

Dailininkės Linos Jonikės kūrybos darbų paroda „Senis Juzė“ (su interaktyvių priemonių panaudojimu)

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, I. Vapšienė

2018-04-03

2018-06-15

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus ugdytinių kūrybos darbų paroda „Jaunosios kartos dovana – laisvai Lietuvai“

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo: K. Jokimienė

2018-05-18

18 val.

19 val.

20 val.

Muziejų kelias „Lietuvos valstybingumo ženklai“

PROGRAMOJE:

Paskaita „Kaip uždegti kūrybinę ugnelę“. Lektorius Gytis Bernardas Padegimas.

Linos Praudzinskaitės fotografijų paroda „Jaunatis“ pristatymas (buvusių kareivinių pastate)

Tekstilininkų grupė TRY3 instaliacija GLOBA XXL pristatymas

Istorinė drama „Emilija iš Laisvės alėjos“. Režisierius Donatas Ulvydas (kinas po atviru dangumi)

Kupiškio etnografijos muziejaus kiemas

Atsakingi asmenys: R. Vitė, K. Jokimienė, V. Aleknienė,

J. Malevičiūtė

2018-05-21

18 val.

Kauno kamerinis teatras „Alksniškės“ (režisierius G. Padegimas)

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras (didžioji salė)

Atsakingi asmenys: R. Vitė, V. Aleknienė, J. Malevičiūtė

2018-05-19

17.30 val.

18-18.45 val.

18.50-19.50 val.

19.50-20.20 val.

20.20-21.20 val.

Europos muziejų naktis „Modernėjanti Lietuva“

PROGRAMOJE:

Fotografijų parodos „Modernėjantis Kupiškio etnografijos muziejus“ pristatymas

Koncertuoja ir svečius sutinka Kupiškio meno mokyklos vaikų kapela (vadovė B. Petroševičienė)

Istorikės dr. Aistės Petrauskienės paskaita „Simbolių reikšmė ir prasmė partizaniniame kare“

Kūrybinės dirbtuvės su dailininke Lina Jonike

 

Kavos pertraukėlė

 

Vytauto Landsbergio solo koncertas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, V. Aleknienė, J. Malevičiūtė, A. Jonušytė

2018-05-02

2018-06-30

Tautodailininkės Genutės Vaičikauskienės tapybos darbų paroda „Žydėjimas“

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo: J. Knizikevičienė

2018-05-02

2018-06-30

Romaldos Likienės kūrybos darbų paroda „Priemenės paveikslėliai“ (kartu su Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padaliniu)

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, L. Mačiulienė

2018-05-09

15 val.

16 val.

Edukacinė popietė vaikams „Mūsų laimė – tėvynėj…“ (garsiniai skaitymai, skirti Petro Babicko 115-osioms gimimo metinėms)

Edukacinis užsiėmimas „Aukštaitijos ETNO kilimas“ (kartu su Kupiškio rajono savivaldybės bibliotekos Virbališkių padaliniu)

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, L. Mačiulienė

2018-04-07

2018-05-30

Fotografijų paroda „Tuojau fotografuoju. Balys Buračas (1897-1972) (iš Lietuvos nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus)

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo: L. Eižinienė

2018-04-01

2018-05-30

Leonardos Stravinskienės karpinių ir veltinių paroda

Adomo Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo: L.  Eižinienė

2018-05-18

18 val.

19 val.

21 val.

Europos muziejų naktis

PROGRAMOJE:

Kūrybinės dirbtuvės „Aitvarai“

Meninis filmas „Emigrantai“ (režisierius J. Krisiūnas)

Jaunimo gegužinė (šokiai) (norinčius dalyvauti registruotis m.t. 8 610 01465)

Adomo Petrausko muziejus

Atsakingi asmenys: L. Eižinienė, J. Malevičiūtė, J. Knizikevičienė

2018-05-23

Laikas bus tikslinamas

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos išvažiuojamasis posėdis „Etninės kultūros plėtros programos savivaldybėse“

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, K. Jokimienė, A. Pustovaitienė

2018-05 mėn.

Laikas bus tikslinamas

Mokomoji – pažintinė ekskursija „Rytų Aukštaitijos svieto budintojo, kupiškėno, kunigo Jono Katelės gyvenimo keliu“

Rokiškio, Zarasų, Kupiškio rajonai

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, N. Puzelienė

2018 m. balandis

2018-03-23

2018-04-20

Kupiškio rajono tautodailininkų 2017 m. ataskaitinė kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Vitė, I. Vapšienė

2018-04-23

2018-05-30

Dailininkės Linos Jonikės kūrybos darbų paroda „Senis Juzė“ (su interaktyvių priemonių panaudojimu)

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, I. Vapšienė

2018-04-27

16 val.

Dailininkės Linos Jonikės kūrybos darbų paroda „Senis Juzė“ (su interaktyvių priemonių panaudojimu) pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: G. Zuozienė, I. Vapšienė

2018-04-07

2018-05-30

 

Fotografijų paroda „Tuojau fotografuoju. Balys Buračas (1897-1972)“. Iš Lietuvos nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų)

Uoginių amatų centras

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, L. Eižinienė

2018-04-01

2018-05-30

Leonardos Stravinskienės karpinių ir veltinių paroda

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo: L. Eižinienė

2018-03-01

2018-04-30

Mokytojos, kraštotyrininkės Kazimieros Danutės Sokienės jubiliejinė paroda „Gyvenimo ir kūrybos atspindžiai“

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingas asmuo: J. Knizikevičienė

2018-04-03

2018-06-15

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus ugdytinių kūrybos darbų paroda „Jaunosios kartos dovana – laisvai Lietuvai“

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo: K. Jokimienė

2018-03-02

2018-04-28

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokinių kūrybos darbų paroda „Medžiai metų laikais“

Dailininkės V. Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, G. Vaičikauskienė

2018-04-08

15 val.

Popietė Vilniaus kupiškėnų klube

PROGRAMOJE:

Parodos „Unė Babickaitė dailėje“ pristatymas

Susipažinimas su poetės Jadvygos Gabriūnaitės asmenybe ir jos poezijos rinktinės „Prisilietimas prie dilgėlės“ pristatymas (sudarytojas kun. Justas Jasėnas)

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio „Kupkėmis“ koncertas

Vilniaus įgulos karininkų ramovė

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, J. Knizikevičienė

2018 m. kovas

 

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2018-02-17

2018-03-23

Paroda „Atminties karūna žmonėms ir laikui“

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Vitė, V. Aleknienė

2018-03-23

2018-04-20

Kupiškio rajono tautodailininkų 2017 m. ataskaitinė kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Vitė, I. Vapšienė

2018-03-23

15 val.

Kupiškio rajono tautodailininkų 2017 m. ataskaitinės kūrybos darbų parodos pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Vitė, G. Zuozienė

2018-03-08

 

12 val.

Mokslinė konferencija „Per kalbą į tėvynės širdį“

PROGRAMA:

12.30-13.00 val. Dalyvių registracija;

13.00-13.30 val. Konferencijos pristatymas, svečių sveikinimai, Subačiaus laisvalaikio centro programa;

13.30-14.10 val. Dr. Laimutis Bilkis „Aleksandras Vanagas-žymiausias lietuvių vardyno tyrėjas“;

14.15-14.35 val. Dr. Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė „Prano Skardžiaus kalbotyros darbai“;

14.40-14.55 val. Kavos pertraukėlė;

15.00-15.45 val. Prof. dr. Skirmantas Valentas „Ką ošia Baranausko Anykščių šilelis“;

15.50-16.10 val. Lionė Lapinskienė „Antanas Vireliūnas lietuvių kalbos ir mokyklos kelyje;

16.15-16.35 val. Rita Miknevičienė „Juozo Balčikonio priesakai šiandienos mokykloje“.

Norinčius dalyvauti prašome registruotis Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje, registracija vyks ir renginio metu

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vitražų salė

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, K. Jokimienė

 

2018-03-01

2018-04-30

Mokytojos, kraštotyrininkės Kazimieros Danutės Sokienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda „Gyvenimo ir kūrybos atspindžiai“

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, L. Mačiulienė

2018-03-01

2018-03-31

Paroda „Kupiškėnai-Lietuvos istorijoje“, skirta Lietuvos šimtmečiui

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, L. Mačiulienė

2018-03-02

2018-04-28

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos pradinių klasių mokinių darbų paroda „Medžiai metų laikais“

V. Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, G. Vaičikauskienė

2018-03-22

2018-04-30

Profesionalių menininkų plenero kūrybos darbų paroda „Unė Babickaitė dailėje“

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

(parengė Kupiškio etnografijos muziejus)

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, R. Vitė

2018-03-22

laikas tikslinamas

Profesionalių menininkų plenero kūrybos darbų parodos „Unė Babickaitė dailėje“ pristatymas

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, R. Vitė

2018-02-01

2018-03-31

Ritos Molienės karpinių paroda, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

2018-01-08

2018-03-31

Astos Leliungienės ir Danutės Krasauskienės tapybos darbų paroda

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

2018-02-12

2018-03-31

Subačiaus vaikų lopšelio-darželio bendruomenės karpinių paroda „Mano Lietuva“

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

 

2018 m. vasaris  

 

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2018-01-05

2018-02-12

Prancūzų grafikės Marie-Noëlle Rohozinskos kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Vitė, I. Vapšienė

2018-02-17

17 val.

Paroda „Atminties karūna žmonėms ir laikui“ (parodoje pristatomi kupiškėnų menininkų J. Katelės, P. Graičiūno, K. Inčiūros, U. Babickaitės, P. Babicko, K. Jurgelionio, V. Jonuškaitės-Zaunienės, K. Šimonio, J. Kėdainio, V. Šleivytės gyvenimą ir kūrybą atspindintys eksponatai)

Kamerinę muzikinę kompoziciją „Atminties karūna žmonėms ir laikui“ atlieka Kauno muzikinio teatro solistai ir aktoriai V. Kochanskytė ir P. Venclova.

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Vitė, I. Vapšienė, V. Aleknienė

2018-02-12

2018-03-15

Paroda „Atminties karūna žmonėms ir laikui“

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Vitė, V. Aleknienė

2018-02-15

2018-03-11

Nacionalinės premijos laureato Arvydo Každailio grafikos darbų paroda Simono Daukanto „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“

Kupiškio kultūros centras

Atsakingi asmenys: R. Vitė, K. Jokimienė, I. Vapšienė

(parodą parengė Kupiškio etnografijos muziejus)

2018-02-07

12 val.

Susitikimas su kunigu Justu Jasėnu ir poetės Jadvygos Gabriūnaitės knygos „Prisilietimas prie dilgėlės“ pristatymas

(renginį kartu rengia Virbališkių biblioteka ir Laukminiškių kaimo muziejus)

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, L. Mačiulienė

2018-02-14

15 val.

Edukacinė popietė „Tautos, kaip ir medžio, stiprybė šaknyse“

(popietę kartu rengia Virbališkių biblioteka ir Laukminiškių kaimo muziejus)

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, L. Mačiulienė

2018-01-02

2018-02-28

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ mokinių kūrybos darbų paroda „Jausmai“

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2018-01-02

2018-02-28

Jono Grigalionio medžio drožėjų paroda „Šimtas šaukštų“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2018-01-08

2018-03-31

Astos Leliungienės ir Danutės Krasauskienės tapybos darbų paroda

A.Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

2018-02-16

18 val.

Nacionalinės premijos laureato Arvydo Každailio grafikos darbų parodos „Simono Daukanto lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ pristatymas

Dalyvauja grafikas Arvydas Každailis

Kupiškio kultūros centras

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, R. Vitė, K. Jokimienė

2018-02-01

Kviečiame į naujas edukacines pamokas, kurios yra skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

„Lietuvos simboliai“ (įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui)

Edukacinę pamoką veda muziejininkės Rūta Vitė ir Kristina Jokimienė (kreiptis tel. 8 459 35439)

Kupiškio etnografijos muziejus

„Lietuvos valstybingumo ženklai“ (darželinukams, 1-5 klasių mokiniams)

Edukacinę pamoką veda muziejininkės Jurgita Malevičiūtė, Laura Eižinienė, Jolanta Knizikevičienė (kreiptis tel. 8 459 35439, 8616 30056, 8614 10065)

Kupiškio etnografijos muziejus, Uoginių amatų centras

2018-02-09

10 val.

Tautodailininkės Ritos Molienės karpinių parodos pristatymas

Edukacinė popietė „Nors esu maža, bet didi“

Uoginių amatų centras

Atsakingi asmenys: L. Eižinienė, J. Malevičiūtė

2018-02-01

2018-03-31

Tautodailininkės Ritos Molienės karpinių paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

2018 m.  sausis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2017-12-11

2018-01-11

Vitenės Repšienės, Alės Gegelevičienės, Danutės Palaimienės kūrybos darbų iš šiaudų (sodai, žaislai) ir stilisto Andriaus Mašausko fotografijų parodos

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: D. Jutkienė, I. Vapšienė

2018-01-15

2018-02-12

Prancūzų grafikės Marie-Noëlle Rohozinskos kūrybos darbų paroda

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Macaitė, I. Vapšienė

2018-01-26

 

16 val.

Prancūzų grafikės Marie-Noëlle Rohozinskos kūrybos darbų parodos pristatymas

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: R. Macaitė, V. Aleknienė

 

2018-01-10

2018-02-09

„Pasakų miestelis“ (parengė ugdymo centras „Varpelis“ kartu su bendraminčiais)

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

2018-01-02

2018-02-28

Kupiškio ugdymo centras „Varpelis“ auklėtinių kūrybos darbų paroda „Jausmai“

Virbališkių buvusi mokykla

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2018-01-10

2018-02-09

Jono Grigalionio medžio drožinių paroda „Šimtas šaukštų“, skirta Lietuvos valstybės šimtmečio atkūrimui

Dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2018-01-08

2018-02-28

Astos Leliungienės ir Danutės Krasauskienės tapybos darbų paroda

Adomo Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

2017-12-01

2018-01-30

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių paroda „Po baltu apklotu žiemos“

Uoginių amatų centras

Atsakingas asmuo – L. Eižinienė

2017m. gruodis 

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2017-11-09

2017-12-09

 

Metalo plastika brolių Kėdainių kūryboje

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys : D. Jutkienė, I. Vapšienė

2017-12-11

2018-01-15

 

Vitenės Repšienės, Danutės Palaimienės kūrybos darbų iš šiaudų (sodai, žaislai) ir stilisto Andriaus Mašausko fotografijų parodos

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: D. Jutkienė, I. Vapšienė

2017-12-15

 

13 val.

 

Edukacinė popietė „Žiemą būna gerai. Žiemą būna Šv. Kalėdos“, kuri yra skirta Kupiškio rajono vaikų lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių auklėtiniams

Programoje:

Rokiškio r. Pandėlio pradinės mokyklos mokinių vaidinimas „Grybų karas“

Susitikimas su Lietuvos vyriausiuoju Kalėdų seneliu Kalėda ir nykštukais

Priešmokyklinės grupės ugdytinių paruošta programa

Kupiškio etnografijos muziejus

Atsakingi asmenys: K. Jokimienė, V. Aleknienė

 

2017-11-02

2017-12-31

 

Kupiškio r. Šv. Kazimiero vaikų globos namų auklėtinių kūrybos darbų paroda

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

 

2017-12-06

 

14 val.

 

Integruotos kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų belaukiant“

Antašavos mokyklos-daugiafunkcinio centro aktų salė

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, L. Čiuliepienė, V. Arlauskienė

2017-11-02

2017-12-31

 

J. Grigalionio medžio drožybos paroda „Kai medis prabyla“

Laukminiškių kaimo muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2017-12-01

13 val.

 

Integruotos kūrybinės dirbtuvės „Vai atvažiuoja šventa Kalėda“

Virbališkių biblioteka

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, L. Mačiulienė

2017-10-01

2017-12-31

 

„Snieguolių“ klubo kūrybos darbų paroda „Sau apie save“

Adomo Petrausko muziejus

Atsakingas asmuo – J. Knizikevičienė

2017-12-01

2018-01-10

 

Tautodailininkės Virginijos Jurevičienės karpinių paroda „Po baltu apklotu žiemos“

Uoginių amatų centras

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, P. Kamarauskienė

2017-12-01

2018-01-08

 

Akimirkos su a.a. keramiku Romualdu Aleliūnu

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė

Atsakingas asmuo – K. Jokimienė

 

2017 m. lapkritis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

 2017-10-02

2017-11-04

 

Aukštaitijos regiono tautodailininkų atrankinė konkursinė Panevėžio regiono turo „Aukso vainikas“ paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: D. Jutkienė, I. Vapšienė.

 

2017-11-04

 

12 val.

 

Aukštaitijos regiono tautodailininkų atrankinės konkursinės Panevėžio regiono turo „Aukso vainikas“ parodos uždarymas.

Kupiškio r. savivaldybės kultūros centro Vitražų salė.

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, D. Jutkienė, I. Vapšienė.

 

2017-11-17

 

15 val.

 

Kraštotyrininko Tautvilo Užos knygos „Viešintų kraštas: kaimai ir žmonės“ sutiktuvės.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: V. Aleknienė, J. Malevičiūtė.

 

2017-10-16

2017-11-17

 

Mūsų“Obelėlė“, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ ugdytinių paroda, skirta 30-ies metų sukakčiai.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: K. Jokimienė.

 

2017-11-09

2017-12-11

 

 

 

„Kaimo ir miesto“ kriaučius (parengta iš muziejaus ir jo struktūrinių padalinių fonduose saugomų eksponatų).

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingas asmuo: G. Zuozienė.

 

2017-11-02

2017-12-31

 

 

 

J. Grigalionio medžio drožybos paroda „Kai medis prabyla“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: J.Knizikevičienė.

 

2017-11-02

2017-12-31

 

Šv. Kazimiero globos namų vaikų kūrybos darbų paroda.

Dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: J. Knizikevičienė.

2017-10-01

2017-11-30

 

„Snieguolių“ klubo kūrybos darbų paroda „Sau apie save“.

Adomo Petrausko muziejus.

Atskingas asmuo: J. Knizikevičienė.

2017-09-02

2017-11-30

 

Tautodailininkės Irenos Vapšienės kūrybos darbų paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: J. Knizikevičienė.

2017-11-29

 

13 val

 

Mokslinė konferencija „Kupiškio krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: A. Jonušytė, V. Aleknienė.

 

2017 m. spalis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2017-10-04

 

15 val.

 

Tautodailininko Alfonso Blažio jubilienė kūrybos darbų paroda (parengė Kupiškio etnografijos muziejus).

Kupiškio kutūros centras.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

 

    2017-10-02    2017-11-04

 

Aukštaitijos regiono tautodailininkų atrankinė konkursinė „Aukso vainiko“ paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė, Virginija Jurevičienė, Aušrelė Jonušytė, Jurgita Malevičiūtė.

2017-10-27

 

13 val.

 

Vakaronė „Buvo gera gaspadinė“ (kartu su Virbališkių kaimo biblioteka).

Buvusi Virbališkių mokykla.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Lidija Mačiulienė.

 

    2017-10-03     2017-10-31

 

Domicelės Petrulytės – Baikauskienės rankdarbių paroda.

(Buvusi Virbališkių mokykla).

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

    2017-10-02     2017-11-30

 

Tautodailininkės Irenos Vapšienės kūrybos darbų paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

    2017-10-01     2017-11-30

 

„Snieguolių“ klubo kūrybos darbų paroda „Sau apie save“.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

 

2017-10-01

 

13 val.

 

„Snieguoliu“ klubo kūrybos darbų parodos pristatymas.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

   2017-10-16   2017-11-17

 

Mūsų „Obelėlė“, Kupiškio vaikų darželio-lopšelio „Obelėlė“ ugdytinių paroda, skirta 30-ies metų sukakčiai.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2017 m. rugsėjis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2017-07-06

2017-09-28

Paroda „Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų dailininkų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys : Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2017-10-02

2017-10-23

Lietuvos Respublikos tautodailininkų sąjungos, Panevėžio bendrijos atrankinė konkursinė „Aukso vainikas“ paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2017-09-13

 

15. val.

Mokslinė konferencija „Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų dailininkų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingas asmuo: Donata Jutkienė.

 

2017-09-15

  11.30-17.00 val.

 

11 – 15.30 val.

 

15.30 – 16 val.

 

 

16 – 16.30 val.

 

16.30 – 17 val.

 

17 val

Europos paveldo dienos „ Aukšžemės piliakalniai – praeities ir dabarties kronika“:

Mokomoji – pažintinė ekskursija „Kupiškio – Kerelių – Vaduvų – Gaigalių – Stirniškių piliakalniai“(Vad. Vytis Zavackas ir Alma Pustovaitienė).

 

Paskaita – diskusija „Kas yra kultūrinis kraštovaizdis ir Piliakalnių reikšmė visuomenei?“. (Vad. lekt. valstybinės kultūros paveldo komisijos vyr. specialistas Aūnas Steponavič).

 

Kupiškio r. bendrojo lavinimo mokyklų dailės plenero ir muzikinės literatūrinės kompozicijos „Senove menantys protėvių ženklai“ pristatymas. ( Vad. G. Vaičikauskienė, J. Jurėnienė, D. Jutkienė).

Videofilmų „Rytų aukštaitijos žiedas“ pristatymas. (Vad. K. Jokimienė).

 

Pasivaišinimas kareiviška koše.

 

2017-09-21

 13 val. Mokslinė konferencija „Mes Baltai“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Kristina Jokimienė.

 2017-09-22

 18 val. Projekto „Dešimt metų besileidžianti Baltų genčių šviesa“ pristatymo šventė, kuri skirta Baltų vienybės šventei paminėti.

Kupiškio piliakalnis, Kupiškio r. kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Kristina Jokimienė.

⃰Prieš renginį pateiksime tikslią programą.

 

2017-09-29

 9 val Mokomoji-pažintinė ekskursija: „Rytų Aukštaitija: Bunkerių paslaptis atskleidus“ Utenos krašto partizanų kovų vietomis.

Utenos rajonas.

Atsakingi asmenys: Aušrelė Jonušytė, Vytis Zavackas.

 2017-10-03

2017-10-30

Tautodailininkės Irenos Vapšienės kūrybos darbų paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2017-09-02

2017-10-31

Linos Štilienės rankdarbių paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-09-02

2017-10-31

Daivos Lukošiūnienės kūrybos darbų paroda.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-08-15

2017-09-30

Vaikų fotografijos paroda „Neatrastas Kupiškis“ (rengė Kupiškio r. viešoji biblioteka).

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2017-09-29

 Laikas bus tikslinamas Paminklinio akmens Salamiestyje įkurtai reformatų mokyklai įamžinti, atidengimas.

Salamiesčio miestelis.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Vytautas Knizikevičius.

 2017-09-30

 11 val. Kėdainių r. tautodailininkų kūrybos darbų parodos uždarymas.

Uoginių amatų centras, A. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: J. Knizikevičienė, V. Jurevičienė

2017-09-08

15 val.

„Lietuva – mano šalis“. Viktorina skirta piliakalnių metams paminėti (vaikams).

Kupiškio r. savivaldybės viešosios bibliotekos Virbališkių padalinys, Laukminiškių k. muziejus.

Atsakingi asmenys: Lidija Mačiulienė, Jolanta Knizikevičienė.


2017 m. liepa – rugpjūtis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2017-07-04

15 val.

Projekto „Saulė kyla ir leidžiasi Baltų genčių žemių piliakalnių viršūnėse“ pristatymas.

-Kupiškio, Rokiškio, Anykščių, Utenos rajonų tautodailininkų plenero kūrybos darbų pristatymas;

-Miškų urėdijos folkloro ansamblio „Nalšia“ koncertas;

-Video filmo „Šiaurės Rytų Lietuvos piliakalniai“ pristatymas.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys : Violeta Aleknienė, Miglė Zakarauskaitė.

2017-07-06

2017-09-22

Paroda „Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingas asmuo: Donata Jutkienė.

 2017-07-06

 15 val. Parodos „Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje“ ir mokslinio katalogo „Seserų Glemžaičių rinkinys Kupiškio etnografijos muziejuje: tradiciniai lietuviški drabužiai ir jų priedai. XIX a. – XX a. I pusė“ pristatymai.

Programoje dainininkai: Veronika Povilionienė, Petras Vyšniauskas, Vladas Braziūnas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Donata Jutkienė.

 

2017-06-01

2017-08-15

Subačiaus gimnazijos mokinių kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

 

2017-07-01

2017-08-31

Tautodailininkės Liucijos Vilkaitės kūrybos darbų paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-07-01

2017-08-31

Tautodailininkės Saveros Agnės Paštukienės kūrybos darbų paroda.

Dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

 

2017-05-16

2017-07-30

Dailininkės Marcės Katiliūtės kūrybos darbų paroda „Menas-gyvenimo šviesa“, skirta Marcės Katiliūtės (1912-1937) atminimui.

Dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

 

2017-06-29

2017-07-04

Aukštaitijos regiono tautodailininkų pleneras „Saulė kyla ir leidžiasi Baltų genčių žemių piliakalnių viršūnėse“.

Kupiškio technologijų ir verslo mokykla.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Miglė Zakarauskaitė.

2017-06-03

2017-08-02

Birutės Gadišauskienės kūrybos darbų paroda.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

 

2017-06-12

2017-08-02

Paroda „Tradiciniai lietuviški drabužiai-tautinio kostiumo kūrimo šaltiniai“ (iš Kupiškio etnografijos muziejaus ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių).

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Giedrė Zuozienė, Irena Vapšienė.

 

2017-08-04

2017-09-02

Kėdainių rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda (juostos, keramika, tapyba).

Uoginių amatų centras, Adomo Petrausko muziejus).

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė, Donata Jutkienė.

2017-08-04

 parodos pristatymas keičiamas į uždarymą, kuris įvyks rugsėjo mėn.

Laikas bus tikslinamas.

Kėdainių rajono tautodailininkų kūrybos darbų parodos pristatymas (juostos, keramika, tapyba).

Uoginių amatų centras, Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė, Virginija Jurevičienė.

2017 m. birželis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2017-06-02

2017-07-03

Respublikinio dailininkų plenero kūrybos darbų paroda „Meno aukštybių siekiančioji“, skirta aktorei Unei Babickaitei. (dailininkai: Arvydas Bagdonas, Arūnas Augutis, Silvija Drebickaitė, Alvydas Stauskas, Vytautas Poška, Algirdas Venckus).

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys : Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2017-06-01

2017-08-15

Subačiaus gimnazijos mokinių kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Genia Vaičikauskienė.

 2017-06-14

 12.40 val. Vinco Ramanausko fotografijų paroda „Tremties akimirkos. 1955-1958 m.“ pristatymas (parengė Kupiškio etnografijos muziejus).

Kupiškio r. kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Irena Vapšienė.

 

2017-06-14

2017-07-03

Vinco Ramanausko fotografijų paroda „Tremties akimirkos. 1955-1958 m.“

(parengė Kupiškio etnografijos muziejus).

Kupiškio r. kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Irena Vapšienė.

 

2017-06-04

14 val.

Parodos „Tradiciniai lietuviški drabužiai-tautinio kostiumo kūrimo šaltiniai“ pristatymas. Tautinį kostiumą gyvai pristato Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokiniai (vadovė Jūra Jurėnienė).

(parodą parengė Kupiškio etnografijos muziejus).

Kupiškio r. kultūros centro Alizavos padalinys.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irma Šemetaitė, Giedrė Zuozienė.

2017-06-12

2017-07-04

Paroda „Tradiciniai lietuviški drabužiai-tautinio kostiumo kūrimo šaltiniai“ (iš Kupiškio etnografijos muziejaus ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų).

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irma Šemetaitė, Giedrė Zuozienė.

 

2017-06-23

18 val. Joninių šventė (kartu su Kupiškio r. kultūros centru).

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Irma Šemetaitė.

2017-06-03

15 val.

Birutės Gadišauskienės kūrybos darbų parodos pristatymas.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2017-06-03

2017-08-02

Birutės Gadišauskienės kūrybos darbų paroda.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

 

2017-05-16

2017-06-30

Dailininkės Marcės Katiliūtės kūrybos darbų paroda „Menas-gyvenimo šviesa“, skirta Marcės Katiliūtės (1912-1937) atminimui.

Dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

 

2017-06-01

2017-06-30

Agnės Penkauskaitės fotografijų paroda „Žvilgsnis per objektyvą“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-06-29

2017-07-04

Aukštaitijos regiono tautodailininkų pleneras „Saulė leidžiasi ir kyla Baltų genčių piliakalnių viršūnėse“.

Vieta bus tikslinama.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2017 m. gegužė

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2017-04-28

2017-05-31

 Eglės Ridikaitės kūrybos darbų paroda „Palikimas. Bobutas skaralas“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys : Donata Jutkienė, Giedrė Zuozienė.

2017-05-20

18-24 val.

18 val.

19³°-20³° val.

20³° val.

21³° val.

Europos muziejų naktis Kupiškio etnografijos muziejuje.

Profesionalių dailininkų plenero kūrybos darbų parodos „Meno aukštybių siekiančioji“ pristatymas.

Literatūrinė-muzikinė impresija „Meno aukštybių siekiančioji“, skirta aktorės Unės Babickaitės 120-osioms gimimo metinėms.

(Dalyvauja aktorė Virginija Kochanskytė, dainininkė Rita Preikšaitė, smuikininkė Miglė Dikšaitienė, pianistė Rūta Blaškytė).

Dailininko ir lankytojo dialogas „Gyvenimas kitu kampu“ (šaržų, portretų piešimas pieštuku).

VšĮ „Kultūros inovacija“ moterų vokalinio ansamblio „Bella Fa“ koncertas. Vadovė Rasa Šakalienė (muziklų arijos, džiazas, stilizuotos liaudies dainos…)

Dailininko ir lankytojo dialogas „Gyvenimas kitu kampu“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

 2017-04-01

2017-05-31

 Ernestos Masiulionytės fotografijų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

 

2017-05-19

2017-05-30

 10 val. Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dailės pleneras „Iš praeities – į ateitį“, kuris skirtas grafikės Marcės Katiliūtės 105-osioms gimimo, bei 80-osioms mirties metinėms paminėti.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

 

2017-05-30

10 val.

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dailės plenero „Iš praeities – į ateitį“ pristatymo šventė.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-05-16

2017-06-30

Dailininkės Marcės Katiliūtės kūrybos darbų paroda „Menas – gyvenimo šviesa“, skirta dailininkės Marcės Katiliūtės (1912-1937) atminimui.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė

 

2017-05-01

2017-05-31

Guodos Baradinskaitės fotografijų paroda „Baibokai-Balio Sruogos gimtinė“ (parengė Biržų r. J. Bielinio viešoji biblioteka).

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-05-01

2017-05-31

Fotografijų paroda „Balys Sruoga-Unės Babickaitės bendražygis“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-05-20

 15 val. Literatūrinė-muzikinė impresija  „Meno aukštybių siekiančioji“, skirta Unės Babickaitės 120-osioms gimimo metinėms.

Buvusi Virbališkių mokykla.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Jolanta Knizikevičienė.

 

2017-05-02

2017-05-30

Tautodailininko Antano Tučiaus kūrybos darbų paroda (iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų).

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

 

2017-05-02

2017-05-30

Tautodailininkės Gitos Kolosovienės ir dukros Rūtos Kolosovaitės karpinių paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2017-05-26

 13 val. Renginys „Kūrybos puokštė aplankė mane“.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Almantas Totoris.

 2017-05-15

Edukacinė pamoka „Per kalbą į tėvynės širdį“ (slaptoji mokykla).

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Irma Šemetaitė.

Prašome registruotis m.t. 8 614 10065, 8 616 30056

 

 2017-05-26

 10 val. Kupiškio r. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dailės pleneras „Pilpio ir Lėvens upių santakos piliakalniai“.

Stirniškių piliakalnis, Ožiakalnio pilkapis, Komarų dvaravietė.

Atsakingi asmenys: Genia Vaičikauskienė, Miglė Zakarauskaitė.

2017 m. balandis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2017-04-03

2017-04-25

Juodosios raugo keramikos seminaro ir Miglės Grigonytės tapybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys : Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2017-04-01

2017-05-31

Ernestos Masiulionytės fotografijų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

 2017-04-02

 15 val. Monografijos „Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“ pristatymas.

Vilniaus kupiškėnų klubas.

Vilniaus miesto karininkų ramovė.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Aušrelė Jonušytė.

 

2017-04-03

2017-05-31

Tautodailininkų kūrybos darbų paroda „Kupiškio kroštas visėp slaunas“.

(parengė Kupiškio etnografijos muziejus).

Kupiškio rajono Salamiesčio bendruomenės namai.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Irena Vapšienė.

 

2017-04 mėn.

kelionė keliama į gegužės mėn.

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų rusų kalbos mokytojų ir mokinių pažintinė kelionė į Bagdonių kaimą.

Kupiškio rajonas, Bagdonių kaimas.

Atsakingas asmuo: Aušrelė Jonušytė.

2017-04-01

2017-04-30

Aistės Bugailiškytės kūrybos darbų paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2017-04-01

2017-04-30

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybos darbų paroda „Mūsų širdžių dovana Lietuvai šalelei“.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2017-04-21

15 val.

Edukacinis renginys „Jurginės – pavasario sutiktuvės“.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2017-04-03

2017-04-30

Fotografijų paroda „Balys Sruoga – aktorės Unės Babickaitės bendražygis“.

Virbališkių buvusi mokykla.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-04-19

renginys keliamas į gegužės mėn.

„Tėvynės meilė yra niekuo nepagydoma“ , minėjimas skirtas aktorės Unės Babickaitės 120-osioms gimimo metinėms.

(parengė Laukminiškių kaimo muziejaus ir Virbališkių bibliotekos darbuotojos).

Virbališkių buvusi mokykla.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Lidija Mačiulienė.

 

2017-03-01

2017-04-30

Kristinos Gaidžiūnienės kūrybos darbų paroda „Mano veltinis“.

Virbališkių buvusi mokykla.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-03-01

2017-04-30

Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių kūrybos darbų paroda.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017 m. kovas

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2017-03-03

2017-03-31

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kupiškio skyriaus tautodailininkų 2016 m. ataskaitinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė, Kristina Jokimienė.

2017-03-10

16 val.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kupiškio skyriaus tautodailininkų 2016 m. ataskaitinės kūrybos darbų parodos pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė, Kristina Jokimienė.

 2017-03-03

 13 val.

Konferencija-susitikimas „Tai nuo Jūsų čia taip šviesu, nuo žodžio kitaip pasakyto, nuo pagalvojimo balsu…“

(J. Marcinkevičius), skirta lietuvių kalbos dienai.

Kupiškio kultūros centro vitražų salė.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Kristina Jokimienė, Jolanta Knizikevičienė.

(Konferencijos-susitikimo programa yra išsiųsta į rajono ugdymo mokyklas ir kultūros įstaigas).

 

2017-03-17

 12-17 val.

Renginių programa „Žymiausiam pasaulio semiotikui – Algirdui Juliui Greimui-100“.

Kupiškio kultūros centro vitražų salė.

Kupiškio meno mokyklos aktų salė.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Aušrelė Jonušytė.

(Renginių programa „Žymiausiam pasaulio semiotikui – Algirdui Juliui Greimui – 100“ išsiųsta į rajono ugdymo mokyklas ir kultūros įstaigas).

 

2017-03-11

2017-04-11

Vytauto Daraškevičiaus fotografijų „Į laisvę: 1988-1991“ paroda.

(parengė Kupiškio etnografijos muziejus).

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Irena Vapšienė, Vasilis Ramonenkovas.

 

 2017-03-25

 18 val.

Fotografijų parodos „Baibokai – Balio Sruogos tėviškė“ pristatymas. Aktorės U. Babickaitės ir B. Sruogos laiškus skaito aktorė Virginija Kochanskytė).

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Violeta Aleknienė.

 

2017-01-11

2017-03-31

Švietėjo, kunigo Jono Katelės paramos ir labdaros fondo valdytojo L. Šablinsko Šv. Kryžių kolekcijos paroda.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2017-02-16

2017-03-31

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybos darbų paroda „Mūsų širdžių dovana Lietuvai šalelei“.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2017-01-02

2017-03-31

Medžio drožėjo, skulptoriaus, muzikos instrumentų meistro

J. Bugailiškio kūrybos darbų paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

 

2017-03-01

2017-04-30

Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių kūrybos darbų paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-03-01

2017-04-30

Kristinos Gaidžiūnienės kūrybos darbų paroda „Mano veltinis“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-02-20

2017-03-15

Neformaliojo vaikų švietimo programos „ETNO pavasarėlio papročiai“ 2016 m. ugdytinių paroda „Užgavėnių kaukės“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

 2017-03-06

2017-03-15

Kupiškio rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Užgavėnių šėlsmas“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

 2017-03-16

2017-04-20

Ernestos Masilionytės fotografijų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2017 m. vasaris

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2017-02-03

2017-02-28

Fotografijų, leidinių ir spaudinių paroda „Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai ir puoselėtojai kupiškėnai – profesorius Bronius Dundulis ir akademikas Vytautas Merkys“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys : Aušrelė Jonušytė, Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2017-02-16

17³° val.

Fotografijų, leidinių ir spaudinių parodos „Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai ir puoselėtojai kupiškėnai – profesorius Bronius Dundulis ir akademikas Vytautas Merkys“ pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Aušrelė Jonušytė, Violeta Aleknienė.

2017-02-16

 15³° val.

Monografijos „Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai“ pristatymas“.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras (vitražų salė).

Atsakingi asmenys: Aušrelė Jonušytė, Violeta Aleknienė.

2017-02-06

2017-03-20

Sofijos Kanaverskytės paroda „Lietuvos valdovų vėliavos“.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Miglė Zakarauskaitė.

2017-02-16

13³° val.

Sofijos Kanaverskytės parodos „Lietuvos valdovų vėliavos“ pristatymas.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.

Atsakingas asmuo: Miglė Zakarauskaitė.

2017-02-15

2017-03-30

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių piešinių paroda „Mūsų širdžių dovana Lietuvai šalelei“.

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė, Miglė Zakarauskaitė.

2017-02-15

 15³° val.

Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių piešinių parodos „Mūsų širdžių dovana Lietuvai šalelei“ pristatymas.

Koncertuoja Kupiškio meno mokyklos ir bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė, Miglė Zakarauskaitė.

2017-01-11

2017-03-30

Švietėjo, kunigo Jono Katelės paramos ir labdaros fondo valdytojo L. Šablinsko Šv. Kryžių kolekcijos paroda.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2017-01-03

2017-02-28

Veronikos Kairienės kūrybos darbų paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-01-03

2017-02-28

Rokiškio rajono Lailūnų kaimo bendruomenės moterų kūrybos darbų paroda „Linksmieji besmegeniai“.

Buvusi Virbališkių pagrindinė mokykla.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2017-02-03

2017-03-31

Užgavėnių kaukių paroda.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2017-02-03

 18°° val.

Knygos „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“ pristatymas.

Rokiškio teatro spektaklis „Nutilusios mūzos“ (režisierė

N. Danienė, sukurtas pagal V. Aleknienės surinktą ir apibendrintą medžiagą, M. Olkinaitės išlikusį dienoraštį).

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Aušrelė Jonušytė.

 2017-02-15

 9³° val.

Šventinis rytmetis „Lietuvos gimtadienis“.

Edukacinį užsiėmimą parengė ir veda muziejininkė Kristina Jokimienė.

Kupiškio mokykla „Varpelis“.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

 2017-01-06

2017-02-17

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ lavinamųjų klasių mokinių kūrybos darbų paroda „Lietūs panašūs į žmones“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2017-02-20

2017-03-15

Neformaliojo vaikų švietimo programos „ETNO pavasarėlio papročiai“ 2016 m. ugdytinių paroda „Užgavėnių kaukės“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2017-02-20

2017-02-28

Edukacinis užsiėmimas „Užgavėnių kaukės“. Veda muziejininkė Kristina Jokimienė (norintis dalyvauti skambinkite tel. (8 459) 35 439, arba informuokite el.p.etnografijos.muziejus@gmail.com

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2017 m. sausis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-12-02

2017-02-03

Paroda „Seserų Glemžaičių drabužių ir jų priedų rinkinys“, kuri skirta kupiškėnų etnografijos parodos 55-rių metų jubiliejui.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys : Giedrė Zuozienė, Irena Vapšienė.

2017-01-06

2017-01-31

Kupiškio mokyklos „Varpelis“ lavinamųjų klasių mokinių dailės kūrybos darbų paroda „Lietūs, panašūs į žmones“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2017-01-03

2017-02-28

Medžio drožėjo, skulptoriaus, muzikos instrumentų meistro Jono Bugailiškio kūrybos darbų paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-12-09

2017-01-31

 Kunigo, švietėjo J. Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojo Leonido Šablinsko šventųjų kryžių kolekcijos paroda.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2017-01-10

2017-02-13

 1991 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos gynėjo, Lietuvos Šaulių sąjungos nario Leonido Chardino fotografijų paroda „Istorinės 1991 m. sausio 13-osios įsimintinos akimirkos“.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras (fojė prie baro).

Atsakingi asmenys: Miglė Zakarauskaitė, Violeta Aleknienė.

2017-01-13

16³° val.

1991 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos gynėjo, Lietuvos Šaulių sąjungos nario Leonido Chardino fotografijų parodos „Istorinės 1991 m. sausio 13-osios įsimintinos akimirkos“ pristatymas.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras (fojė prie baro).

Atsakingi asmenys: Miglė Zakarauskaitė, Violeta Aleknienė.

2017-01-10

2017-02-15

Edukacinė pamoka „Sausio 13-oji gyva atmintyje“. Edukacinę pamoką parengė ir veda muziejininkė Miglė Zakarauskaitė (norinčius dalyvauti ar pageidaujančius atvykti į ugdymo įstaigas, kviečiame pranešti tel. (8 459) 35 439, el. paštas: etnografijos.muziejus@gmail.com arba m.zakarauskaite@gmail.com

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Miglė Zakarauskaitė.

2017-01-03

2017-02-28

 Veronikos Kairienės kūrybos darbų paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė

2017-01-03

2017-02-28

 Rokiškio r. Lailūnų kaimo bendruomenės moterų kūrybos darbų paroda „Linksmieji besmegeniai“.

Buvusi Virbališkių mokykla.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016 m. gruodis

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-12-02

2017-01-30

Paroda „Seserų Glemžaičių drabužių ir jų priedų rinkinys“, kuri skirta kupiškėnų etnografijos parodos 55-rių metų jubiliejui.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys : Giedrė Zuozienė, Irena Vapšienė.

2016-12-20

17 val.

Parodos „Seserų Glemžaičių drabužių ir jų priedų rinkinys“ pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Irena Vapšienė.

2016-12-02

2016-12-31

laikas derinamas

Edukacinė pamoka „Tradicinės Kalėdinės eglutės ir interjero puošyba“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys : Kristina Jokimienė, Irena Vapšienė.

(norinčius dalyvauti edukacinėje pamokoje kviečiame užsisakyti tel. (8 459) 35 439.

2016-12-04

15 val.

Videofilmo „Partizanų vadas Albinas Tindžiulis – Dėdė“ pristatymas Vilniaus kupiškėnų klube.

Lietuvos mokytojų namai.

Atsakingas asmuo: Violeta Aleknienė.

2016-12-01

2017-01-06

Paroda „Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų atvirukai sovietmečiu“ (iš Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinių).

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016 -12- 09

  16 val.

Edukacinė programa „Kalėdinės dirbtuvės“.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo : Irma Šemetaitė.

 2016-10-31

2016-12-31

„Sakralumo apraiškos Adomo Petrausko muziejuje“ (iš Adomo Petrausko muziejaus rinkinių).

A.Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-12-09

2017-01-31

Kunigo švietėjo J. Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojo Leonardo Šablinsko šventųjų kryžių kolekcijos paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė, Violeta Aleknienė.

 2016-10-01

2016-12-31

Akvilės ir Barboros Aidukaičių rankdarbių paroda „Kas žodžiais neišsakyta“.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

 2016-10-01

2016-12-31

Tarptautinė mokinių kūrybinių darbų paroda „Suraskite mitologinius lobius“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016 m.  lapkritis

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-10-19

2016-11-26

Tautodailininkių Birutos-Annos-Austros Jugulienės ir Laimutės Raišienės kūrybos darbų paroda „Rankos šilumą kuria“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingas asmuo : Donata Jutkienė.

2016-10-03

2016-11-15

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda „Rudens taku“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-11-03

16 val.

Knygos  „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“ pristatymas Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje.

Atsakingas asmuo : Aušrelė Jonušytė.

2016-10-01

2016-11-30

Akvilės ir Barboros Aidukaičių rankdarbių paroda „Kas žodžiais neišsakyta“.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-10-01

2016-11-30

Tarptautinė mokinių kūrybinių darbų paroda „Suraskite mitologinius lobius“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016 -10- 31

2016 -12 -31

„Sakralumo apraiškos Adomo Petrausko muziejuje“.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo : Irma Šemetaitė.

2016 m.  spalis 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-08-25

2016-10-15

Izraelio stiklo menininko LOUIS SAKALOWSKY kūrybos darbų paroda „Baigtas ciklas“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingas asmuo: Donata Jutkienė.

2016-07-01

2016-10-30

Kupiškio ir Rokiškio rajono tautodailininkų plenero „Adomynės dvaro labirintai“ tapybos darbų paroda.

Adomynės dvaras.

Atsakingas asmuo: Irena Vapšienė.

2016-10-03

2016-11-15

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda „Rudens taku“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-10-19

2016-11-26

Tautodailininkių Birutos – Annos – Austros Jugulienės ir Laimutės Raišienės kūrybos darbų paroda „Rankos šilumą kuria“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingas asmuo: Donata Jutkienė.

2016-10-01

2016-11-30

Akvilės ir Barboros Aidukaičių rankdarbių paroda „Kas žodžiais neišsakyta“.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-10-01

2016-11-30

Tarptautinė mokinių kūrybinių darbų paroda „Suraskite mitologinius lobius“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-09-09

2016-10-29

Tekstilės paroda „Kas kraičio skrynion nesutilpo“.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-09-09

2016-10-29

Romualdo Butkevičiaus drožinių paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė

 

2016 m.  rugsėjis

 

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-08-25

2016-10-15

Izraelio stiklo menininko LOUIS SAKALOWSKY

kūrybos darbų paroda „Baigtas ciklas“

Atsakingas asmenuo: Donata Jutkienė.

2016-07-01

2016-09-30

Kupiškio ir Rokiškio rajono tautodailininkų plenero

„Adomynės dvaro labirintai“ tapybos darbų paroda.

Adomynės dvaras, Kupiškio rajonas.

Atsakingi asmenys: Miglė Zakarauskaitė, Virginija Jurevičienė.

2016-08-02

2016-09-30

Elenos Minkevičienės rankdarbių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-07-01

2016-09-30

Tautinio mokinių kūrybos konkurso „Suraskite mitologinius lobius“

darbų paroda (mokyt. G. Vaičikauskienė).

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-08-01

2016-09-30

Modesto Soko kūrybos darbų paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-09-09  2016-10-29

Tekstilės paroda „Kas kraičio skrynion nesutilpo“

Adomo Petrausko muziejus

Atsakingas asmenuo: Irma Šemetaitė.

2016-09-09  20016-10-29

Romualdo Butkevičiaus drožinių paroda

Amatų centras

Atsakingas asmenuo: Irma Šemetaitė.

2016-09-10

Laikas bus tikslinamas

Kraštietės poetės Jadvygos Gabriūnaitės 80-osioms

gimimo metinių minėjimas „Per patį bulviakasį… ir reikėjo gi šitaip atsitikti…“

Laukminiškių kaimo muziejus, Virbališkių mokykla

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-09-16

12 – 17.30 val.

Europos paveldo dienos „Adomynės širdis –

pono Adomo dvaras“ renginiai moksleiviams

Adomynės dvaras

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Aušrelė Jonušytė, Miglė Zakarauskaitė.

2016-09-17

12 – 16.30 val.

Europos paveldo dienos „Adomynės širdis – pono

Adomo dvaras“ renginiai suaugusiems

Adomynės dvaras

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Aušrelė Jonušytė, Miglė Zakarauskaitė.

2016-09-22

Laikas bus tikslinamas

Baltų vienybės diena. Projekto „Baltų genčių šviesa“

pristatymas (programa bus tikslinama)

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Kristina Jokimienė.

 

2016 m.  liepa – rugpjūtis

 

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-06-13

2016-07-05

Raimundo Kavoliūno ir Vidmanto Zakarkos medžio kūrybos darbų paroda skirta Gedulo ir vilties dienai.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Irena Vapšienė.

2016-07-06

2016-08-22

Architekto Arūno Paslaičio kūrybos darbų paroda „Aukštaitijos krašto dvarai“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2016-07-06

11 val.

Architekto Arūno Paslaičio kūrybos darbų parodos „Aukštaitijos krašto dvarai“ pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2016-08-25

2016-10-15

Izraelio stiklo menininko Louis Sakalowsky kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2016-08-25

16 val.

Izraelio stiklo menininko Louis Sakalowsky kūrybos darbų parodos pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2016-07-01

2016-09-30

Kupiškio ir Rokiškio rajono tautodailininkų plenero „Adomynės dvaro labirintai“ tapybos darbų paroda.

Adomynės dvaras, Kupiškio rajonas.

Atsakingi asmenys: Miglė Zakarauskaitė, Virginija Jurevičienė.

2016-07-05

18 val.

Baltijos kamerinio operos teatro opera „Eugenijus Oneginas“.

Komarų dvaras, Stirniškių kaimas, Kupiškio rajonas.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė.

2016-08-02

2016-09-30

Elenos Minkevičienės rankdarbių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-06-01

2016-07-30

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Vasaros spalvos“, skirta V. Šleivytės 110 gimimo metinėms.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-06-01

2016-07-31

Audronės Užtupienės kūrybos darbų paroda „Ieškojimų vingiai“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-07-01

2016-09-15

Tautinio mokinių kūrybos konkurso „Suraskite mitologinius lobius“ darbų paroda (mokyt. G. Vaičikauskienė).

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-07-05

2016-08-31

Būsimų tautodailininkių B. Baltrėnienės, R. Molienės, D. Vaškelienės kūrybos darbų paroda.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-08-01

2016-08-31

Modesto Soko kūrybos darbų paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-07-05

2016-08-31

Fotografijų paroda „Gyvenimo fragmentai“.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016 m.  birželis

Diena

Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-05-20

2016-06-08

XVIII tarptautinio juodosios ir raugo keramikos seminaro kūrybos darbų ir Onutės Juškienės tapybos darbų paroda „Žydėjimas“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2016-06-13

2016-07-04

Raimundo Kavoliūno ir Vidmanto Zakarkos medžio kūrybos darbų paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2016-06-13

16 val.

Raimundo Kavoliūno ir Vidmanto Zakarkos medžio kūrybos darbų parodos, skirtos Gedulo ir vilties dienai paminėti, pristatymas. Dalyvauja Lietuvos jaunimo organizacijų prezidentas Mantas Zakarka.

Koncertuoja Rokiškio rajono savivaldybės kultūros centro tremtinių choro „Vėtrungė“ ansamblis (vadovė Jurgita Raugienė).

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2016-05-02

2016-06-30

Programos „Senovinis kalendorius mažiesiems“ ir Kupiškio mokyklos „Varpelis“ lavinamųjų dailės būrelio „Paletė“ kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-06-25

14.30 val.

Elenos Zalogaitės (piešinys, raižinys medyje) kūrybos darbų parodos pristatymas „Kuriu tau Viešpatie ir Tėvyne“.

Palėvenės Domininkonų vienuolynas.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Irena Vapšienė.

2016-06-02

9.00-16.00 val.

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių mokomoji-pažintinė ekskursija po Rokiškio rajono partizanų kovų vietas.

Rokiškio rajonas.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Aušrelė Jonušytė.

2016-06-25

2016-06-30

Rokiškio ir Kupiškio rajonų tautodailininkų tapybos ir karpinių kūrybos darbų pleneras „Adomynas dvaro labirintai“.

Kupiškio rajonas, Adomynės dvaras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Virginija Jurevičienė.

2016-05-03

2016-06-30

Rokiškio rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda „Mūsų kaimynų kūryba“.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-06-02

2016-06-30

Tautodailininkės Elenos Jankauskienės kūrybos darbų paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-06-01

2016-07-30

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda „Vasaros spalvos“, skirta dailininkės Veronikos Šleivytės 110-osioms gimimo metinėms.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-06-01

2016-07-30

Audronės Užtupienės kūrybos darbų paroda „Ieškojimo vingiai“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016 m.  gegužė

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-04-06

2016-05-14

Remigijaus Kriuko ir Indrės Stulgaitės-Kriukienės meninio stiklo dirbinių paroda „Švytėjimas“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2016-05-15

2016-06-08

Juodosios ir raugo keramikos seminaro kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė

2016-05-20

16 val.

 Juodosios ir raugo keramikos seminaro kūrybos darbų parodos pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingas asmuo: Donata Jutkienė.

2016-04-29

15 val.

Fotografijų parodos „Kupiškėnai tremtyje“ atidarymas (iš Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinių).

Kupiškio rajono savivaldybė.

Parengė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio skyrius, Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Dalia Dyrienė, Aušrelė Jonušytė.

2016-05-02

2016-06-30

 Programos „Senovinis kalendorius mažiesiems“ ir Kupiškio mokyklos „Varpelis“ lavinamųjų dailės būrelio „Paletė“ kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-05-30

9 val.

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų dailės pleneras „Salamiesčio istorijos pėdsakai mokinių kūryboje“.

Salamiesčio dvaravietė ir pagrindinė mokykla.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Genia Vaičikauskienė.

2016-05-02

2016-05-31

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos dailės būrelio „Teptukas“ narių kūrybos darbų paroda „Pavasario džiaugsmai“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-05-03

2016-05-31

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių kūrybos darbų paroda.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-05-20

17-23 val.

Tarptautinė muziejų naktis.

„Gegužina pas Patrausko Adomų“.

Programa:

1.Parodos pristatymas „Senovines gegužines prisiminus“.

2.Stilizuotas gegužinės pristatymas.

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos dramos būrelis (vadovė Jura Jurėnienė).

3.Liaudies dainos ir tradiciniai šokiai, rateliai.

Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio  vaikų liaudiškos muzikos kapela „Siručiukai“ (vadovas Henrikas Docius);

Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos folklorinis ansamblis „Vijūnytė“ (vadovė Alma Pustovaitienė);

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos folkloro ansamblis „Zbitkai“ (vadovė Daiva Palionienė);

4.Programa „Tautiniai šokiai“ (tradicinių šokių mokymas).

Kupiškio kultūros centro šokio studija „Račiupėlis“ (vadovė Joana Jankauskienė).

5.Vaidinimas „Užupečkio paveikslaliai“.

Kupiškio kultūros centro Noriūnų padalinio mėgėjų teatras „Dvarelis“ (vadovė Violeta Laucienė).

6.“Bliaukos“ virimas ir kiti tradiciniai valgiai.

Kupiškio jaunimo centras (direktorė Edita Vaitiekūnienė).

7.Liaudies muzikantų pasirodymas ir jaunimo pasilinksminimas.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Irma Šemetaitė.

2016-05-03

2016-06-30

Rokiškio rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda „Mūsų kaimynų kūryba“.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-05-03

2016-05-30

Senųjų pinigų, dokumentų, knygų paroda iš Adomo Petrausko muziejaus rinkinių.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-05-27

10 val.

Edukacinė popietė „Senieji amatai“.

(Dalyvauja projekto Erasmus plius „FOCS“ dalyviai iš Turkijos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos).

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė, Kristina Jokimienė, Saulius Vajega.

 

2016-05-30

13 val.

Mokslinė konferencija „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija.

(Rengia Kupiškio etnografijos muziejus kartu su Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija ir Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba).

Atsakingi asmenys: Aušrelė Jonušytė, Nijolė Puzelienė.

 

2016 m.  balandis

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-03-01

2016-04-05

Kupiškio rajono tautodailininkų 2015 m. kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2016-04-06

2016-05-10

Remigijaus Kriuko ir Indrės Stulgaitės-Kriukienės meninio stiklo   dirbinių paroda „Švytėjimas“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė

2016-04-06

17³° val.

Remigijaus Kriuko ir Indrės Stulgaitės-Kriukienės meninio stiklo dirbinių parodos „Švytėjimas“ atidarymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2016-04-02

2016-04-30

Tautodailininkės Elenos Jankauskienės kūrybos darbų paroda.

Parengė Kupiškio etnografijos muziejus ir tautodailininkų skyrius.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Irena Vapšienė, Virginija Jurevičienė.

2016-04-02

12 val.

Tautodailininkės Elenos Jankauskienės kūrybos darbų parodos pristatymas.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Virginija Jurevičienė.

2016-03-15

2016-04-30

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ kūrybos darbų paroda „Velykų džiaugsmas vaikų akimis“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-03-17

2016-04-17

„Tarpukario velykiniai atvirukai“ (Rokiškio krašto ir Kupiškio etnografijos muziejų fondai).

Parengė Kupiškio etnografijos muziejus.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-03-01

2016-04-30

Gemos Ivanauskaitės kūrybos darbų paroda „Gamtos spalvų paletė“.

Laukminiškių kaimo muziejus (paroda eksponuojama Virbališkių mokykloje).

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-03-01

2016-04-30

Loretos Šakalienės „Aristokratiškos damos“ paroda.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-04-01

2016-04-30

Kupiškio meno mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-04-01

2016-04-30

Vandos Kubiliūnienės skiautinių paroda „Pavasario belaukiant“.

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-04-22

10 val.

Edukacinė popietė „Jurginės“.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

 

 

2016 m.  kovas

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-03-01

2016-04-10

Kupiškio rajono tautodailininkų 2015 m. kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2016-03-10

15 val.

Kupiškio rajono tautodailininkų 2015 m. kūrybos darbų parodos pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2016-03-04

13 val.

Konferencija „Gimtoji kalba – mano savastis“, skirta Lietuvių kalbos dienai (renginį organizuoja Kupiškio etnografijos muziejus, kultūros centras, viešoji biblioteka).

Kupiškio kultūros centro vitražų salė.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Kristina Jokimienė.

2016-03-09

10 val.

Edukacinė popietė „Senasis kalendorius mažiesiems“.

Kupiškio mokykla „Varpelis“.

Parengė Kupiškio etnografijos muziejaus specialistė

K. Jokimienė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-03-01

2016-03-20

Kupiškio meno mokyklos Dailės skyriaus ugdytinių paroda „Kūrybiniai ieškojimai ir atradimai“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-03-15

2016-04-15

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ kūrybos darbų paroda „Velykų džiaugsmas vaikų akimis“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingas asmuo: Kristina Jokimienė.

2016-03-05

13 val.

Literatūrinė – muzikinė popietė „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“, skirta  lietuvių kalbos dienai ir bibliotekų metams.

Parengė Laukminiškių kaimo muziejus ir Virbališkių biblioteka.

Virbališkių mokyklos aktų salė.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Lidija Mačiulienė.

2016-03-01

2016-04-30

Gemos Ivanauskaitės kūrybos darbų paroda „Gamtos spalvų paletė“.

Laukminiškių kaimo muziejus (paroda eksponuojama Virbališkių mokykloje).

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-03-01

2016-04-30

Loretos Šakalienės „Aristokratiškos damos“ paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingas asmuo: Jolanta Knizikevičienė.

2016-03-01

2016-03-30

Kultūros metraštininkės Onos Pajadaitės fotografijų paroda.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-03-02

2016-03-31

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė, Lina Riaubienė.

2016-02-15

2016-03-30

Tautodailininkės I. Vapšienės kūrybos darbų paroda.

Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos Dailės galerija.

Atsakingi asmenys: Virginija Jurevičienė, Donata Jutkienė.

2016-02-15

2016-03-10

Tapybos darbų paroda „Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“  (Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondai).

Parengė Kupiškio etnografijos muziejus.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Irena Vapšienė, Donata Jutkienė.

2016-03-17

2016-04-17

„Tarpukario velykiniai atvirukai“ (Rokiškio krašto ir Kupiškio etnografijos muziejų fondai).

Parengė Kupiškio etnografijos muziejus.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Donata Jutkienė.

2016-03-21

2016-03-27

Fotografijų ir asmeninių daiktų aktorės Unės Babickaitės-Graičiūnienės paroda „Meno aukštybių siekiantiesiems“ (Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Kupiškio etnografijos muziejų fondai).

Parengė Kupiškio etnografijos muziejus.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Donata Jutkienė.

2016-03-21

17 val.

Fotografijų ir asmeninių daiktų aktorės Unės Babickaitės-Graičiūnienės parodos „Meno aukštybių siekiantiesiems“ pristatymas.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Violeta Aleknienė.

 

2016 m.  vasaris

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2016-01-11

2016-02-25

Kupiškio rajono trečiojo amžiaus universiteto klausytojų kūrybos darbų paroda „Čia ir dabar“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2016-01-06

2016-02-29

Kupiškio meno mokyklos Dailės skyriaus ugdytinių paroda „Kūrybiniai ieškojimai ir atradimai“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė.

2016-01-11

2016-02-29

Zitos Kumpelienės tradicinių sertifikuotų amatų paroda.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė.

2016-02-12

13 val.

Vasario 16-osios šventės minėjimas ir Zitos Kumpelienės tradicinių sertifikuotų amatų parodos atidarymas (kartu su Antašavos pag. mokykla).

Uoginių amatų centras.

Atsakingas asmuo: Irma Šemetaitė.

2016-02-15

2016-03-10

Tapybos darbų paroda „Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“ skirta Vasario 16-osios šventei.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2016-02-16

12³° val.

Tapybos darbų parodos „Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai“ pristatymas.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta  Aleknienė.

2016-02-01

2016-02-29

Tautodailininko Vydo Vareikos Užgavėnių kaukių ir šaukštų paroda.

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė.

2016-01-06

2016-02-28

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos dailės būrelio „Teptukas“ narių kūrybos darbų paroda „Žiemos fontazijos“.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2016-02-01

2016-02-29

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos 11,12 klasių mokinių tapybos darbų paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2016-01-25

2016-02-10

Edukacinė programa „Užgavėnės“.

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Sandra Juknienė, Irma Šemetaitė.

(užsisakoma individualiai).

2016 m.  sausis 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-11-23

2016-01-06

Juozo Kėdainio jubiliejinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-12-01

2016-01-06

Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir meno mokyklos auklėtinių kūrybos darbų paroda „Aš tikiu šv. Kalėdų stebuklu“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė.

2015-01-06

2016-01-29

Kupiškio meno mokyklos Dailės skyriaus ugdytinių paroda „Kūrybiniai ieškojimai ir atradimai“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė.

2016-01-11

2016-02-25

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų kūrybos darbų paroda „Čia ir dabar“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2016-01-15

15 val.

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų kūrybos darbų paroda „Čia ir dabar“ pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2016-01-06

2016-01-29

Kraštiečiui, poetui, vertėjui, teisininkui Kleofui Jurgelioniui – 130.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2016-01-06

2016-01-29

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos dailės būrelio „Teptukas“ narių kūrybos darbų paroda „Žiemos fantazijos“.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-12-01

2016-01-29

Senųjų Kalėdinių atvirukų ir žaislų paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-12-01

2016-01-29

Lolitos Brazos frotažo kūrybos darbų paroda „Protėvių pėdsakais“, skirta Lietuvos etnografinių regionų metams.

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė.

2016-01-11

2016-02-29

Vitos Kumpelienės tradicinių sertifikuotų amatų paroda.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė.

 

2015 m.  gruodis

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-11-23

2016-01-06

Juozo Kėdainio jubiliejinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-12-11

14 val.

Juozo Kėdainio jubiliejinės kūrybos darbų parodos atidarymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė.

2015-12-01

2016-01-06

Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir meno mokyklos auklėtinių kūrybos darbų paroda „Aš tikiu Šv. Kalėdų stebuklu“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė.

2015-12-12

11-15 val.

Šv. Kalėdų mugė Kupiškio miesto L. Stuokos-Gucevičiaus aikštėje.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė.

2015-11-16

2015-12-30

Kompozicijų paroda „Šviesus stebuklas žiemos šaltyje“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-12-01

2016-01-30

Senųjų Kalėdinių atvirukų ir žaislų paroda.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-10-15

2015-12-30

Galvonų šeimos ir Rimgailės Laskauskaitės kūrybos darbų paroda.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė.

2015-12-01

2016-01-30

Lolitos Brazos frotažo kūrybos darbų paroda „Protėvių pėdsakais“, skirta Lietuvos etnografinių regionų metams.

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Irma Šemetaitė.

2015-12-23

15 val.

Šv. Kalėdų popietė „Šv. Kalėdos gražiausia gyvenimo šventė“

(kartu su Antašavos pag. mokykla).

Uoginių amatų centras.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Irma Šemetaitė.

2015-12-01

2015-12-30

Šv. Kalėdų akcija „Saugokime ir branginkime praeitį“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Violeta Aleknienė.

2015 Lapkritis

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-10-10

2015-11-13

Kazio Šimonio Aukštaitijos regiono tautodailininkų paroda- konkursas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2015-11-13

15 val.

Kazio Šimonio vardo Aukštaitijos regiono tautodailininkų parodos-konkurso uždarymas.

Koncertuoja Vytauto ir Eglės Juozapaičių šeima.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2015-11-23

2016-01-06

Juozo Kėdainio jubiliejinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingio asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-10-15

2015-11-30

Galvonų šeimos ir Rimgailės Laskauskaitės kūrybos darbų paroda.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Rita Laskauskienė.

2015-10-01

2015-11-30

Kupiškio meno mokyklos Dailės skyriaus ugdytinių paroda „Kūrybinių darbų dėlionė“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Rita Laskauskienė.

2015-11-03

2015-11-30

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos jaunųjų muziejininkų kūrybos paroda.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-11-16

2016-01-06

Kompozicijų paroda „Šviesus stebuklas žiemos šaltyje“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-11-27

Laikas bus tikslinamas

Poezijos ir muzikos vakaras „Baltas žiemos ilgesys“ (kartu su Virbališkių kaimo bendruomene).

Virbališkių buvusios mokyklos patalpos.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Lidija Mačiulienė.

 

2015 m.  spalis

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-09-11

2015-10-10

Tautodailininkės Vidos Kaulakienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-10-10

2015-11-13

Kazio Šimonio vardo Aukštaitijos regiono tautodailininkų paroda-konkursas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2015-10-02

15³° val.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerijos įkūrimo 30-ties metų jubiliejaus paminėjimo šventė.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Jolanta Knizikevičienė.

2015-09-01

2015-10-31

Paroda „Dailininkės Veronikos Šleivytės gyvenimas fotografijose“.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-09-10

2015-10-31

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių kūrybos darbų paroda „Kačių namai“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-09-18

2015-10-05

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių fotografijų ir piešinių paroda „Kokia graži Aukštaitija-tik neužkalk joje langų“.

Kupiškio kultūros centras.

(parengė Kupiškio etnografijos muziejus)

Atsakingi asmenys:  Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-10-15

2015-11-30

Rimgailės Laskauskaitės kūrybos darbų paroda (stiklo vitražai, lėlės, sagės).

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Palma Kamarauskienė.

2015-10-23

2015-10-26

2015-10-23

17 val.

Juostų paroda „Kas juosta, vis kitoks kroštas“ (iš Kupiškio etnografijos, Alytaus kraštotyros, Utenos kraštotyros muziejų,

I. Vilienės asmeninės kolekcijos).

Parengė Kupiškio etnografijos muziejus, Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Donata Jutkienė.

Juostų parodos „Kas juosta, vis kitoks kroštas“ pristatymas. Dalyvauja etnografas Vytautas Tumėnas.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Kristina Jokimienė.

2015-10-04

10.35 val.

Tarptautinio profesionalaus meno tapybos plenero „Tik tapyba“ ir respublikinio tapybos plenero  „Dailininko žvilgsniu į Kupiškį“  paroda ir jos pristatymas.

Palėvenės Domininkonų vienuolynas.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

(parengė Kupiškio etnografijos muziejus)

2015-06-01

2015-10-31

Magdalenos Birutės Stankūnienės batikos technikos atliktų darbų paroda iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų.

Skapiškio kultūros namai.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė.

2015-10-01

2015-10-31

Kupiškio meno mokyklos Dailės skyriaus ugdytinių paroda „Kūrybinių darbų dėlionė“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Rita Laskauskienė.

 

2015 m.  rugsėjis

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-09-11

2015-10-09

Tautodailininkės Vidos Kaulakienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-09-11

15 val.

Tautodailininkės Vidos Kaulakienės jubiliejinės kūrybos darbų parodos atidarymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2015-09-17

        Laikas

bus

tikslinamas

Europos paveldo dienos.

Kupiškio kultūros centras

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Kristina Jokimienė.

2015-09-22

18 val.

Baltų vienybės diena

Kupiškio piliakalnis (esant blogoms oro sąlygoms Kupiškio kultūros centre)

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė

2015-06-01

2015-09-30

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“  ugdytinių kūrybos darbų „Mūsų rankelės kuria grožį“ ir auklėtojos Joalitos Karnišovaitės karpinių „Prieverpstės“ parodos.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė.

2015-08-01

2015-09-30

Tautodailininkės Jurgitos Čiplytės spalvotos keramikos darbų paroda „Magiškasis keramikos pasaulis“.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė.

2015-09-01

2015-10-31

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių kūrybos darbų paroda „Kačių namai“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-09-01

2015-10-31

Paroda „Dailininkės Veronikos Šleivytės gyvenimas fotografijose“.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-06-01

2015-10-31

Magdalenos Birutės Stankūnienės batikos technikos atliktų darbų paroda iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų.

Skapiškio kultūros namai.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė.

 

 

 

 

 

2015 m.  liepa – rugpjūtis

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-06-10

2015-07-10

Tautodailininkės Genovaitės Šimėnienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda (audiniai).

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-07-10

2015-08-30

Alytaus kraštotyros muziejaus senovinių marškinių paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-07-11

16 val.

Alytaus kraštotyros muziejaus senovinių marškinių paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba“. Koncertuoja Varėnos rajono kultūros centro Valkininkų filialo etnografinis ansamblis „Santaka“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2015-07-12

7-16 val.

Tradicinė amatininkų mugė Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Vasilis Ramonenkovas.

2015-06-01

2015-08-30

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“  ugdytinių kūrybos darbų „Mūsų rankelės kuria grožį“ ir auklėtojos Joalitos Karnišovaitės karpinių „Prieverpstės“ parodos.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė.

2015-06-04

2015-07-30

Kupiškio rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda „Laikas istorijos tėkmėje“.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė, Donata Jutkienė.

2015-08-01

2015-09-30

Tautodailininkės Jurgitos Čiplytės spalvotos keramikos darbų paroda „Magiškasis keramikos pasaulis“.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė.

2015-08-01

12 val.

Tautodailininkės Jurgitos Čiplytės spalvotos keramikos darbų parodos „Magiškasis keramikos pasaulis“ pristatymas ir nemokamas edukacinis molio lipdymo užsiėmimas.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė.

2015-07-01

2015-08-30

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokinių fotografijų paroda „Kupiškio krašto kultūros ir istorijos paminklai“.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-07-01

2015-08-31

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių dailės būrelio „Teptukas“ paroda „Vaikai spalvų pasaulyje“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-06-01

2015-08-30

Magdalenos Birutės Stankūnienės batikos technikos atliktų darbų paroda.

Skapiškio kultūros namai.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė.

(Iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų).

2015-07-01

2015-07-30

Tautodailininkės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės karpinių paroda.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Irena Vapšienė, Vasilis Ramonenkovas.

(Rengia Kupiškio etnografijos muziejus)

2015-07-06

11 val.

Tautodailininkės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės karpinių parodos pristatymas.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė.

(Rengia Kupiškio etnografijos muziejus).

 

2015 m.  birželis

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-05-10

2015-06-10

Kupiškio rajono ugdymo įstaigų auklėtinių kūrybos darbų paroda „Po kūrėjo delnu“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-05-11

2015-06-30

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdytinių kūrybos darbų „Mūsų rankelės kuria grožį“ ir auklėtojos Joalitos Karnišovaitės karpinių „Prieverpstės“ parodos.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė.

2015-06-12

2015-07-09

Tautodailininkės Genovaitės Šimėnienės jubiliejinė audinių paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-06-19

15 val.

Tautodailininkės Genovaitės Šimėnienės jubiliejinės audinių parodos pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2015-06-04

15 val.

Projekto „Amatų centro įkūrimas Uoginių kaime, Kupiškio rajone“ rezultatų pristatymo baigiamasis renginys-amatų popietė.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė, Laura Eižinienė.

2015-05-20

2015-06-30

Kupiškio rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda „Laikas istorijos tėkmėje“.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė, Donata Jutkienė.

2015-06-04

16 val.

Kupiškio rajono tautodailininkų kūrybos darbų parodos „Laikas istorijos tėkmėje“ pristatymas.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Laura Eižinienė.

2015-06-01

2015-06-30

Violetos Laužikienės rankdarbių paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-06-01

2015-06-30

Stanislavos Vaitiekūnienės rankdarbių paroda „Iš kraičio skrynios“.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

 

 

 

2015 m.  gegužė

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-04-10

2015-05-10

Juodosios ir raugo keramikos, Onutės Juškienės ir Genios Vaičikauskienės kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-05-10

2015-06-10

Kupiškio rajono ugdymo įstaigų auklėtinių kūrybos darbų paroda „Po kūrėjo delnu“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-05-11

2015-06-30

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdytinių kūrybos darbų „Mūsų rankelės kuria grožį“ ir auklėtojos Jolitos Karnišovaitės karpinių „Prie verstės“ parodos.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė.

2015-05-18

18 val.

18³°-19 val.

21-21³° val.

21³°val.

Muziejų naktis „Muziejai darniai visuomenei“.

Kupiškio rajono ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybos darbų parodos „Po kūrėjo delnu“ pristatymas.

Koncertas-praktinių užduočių atlikimas „Lai jaunystė neleidžia eksponatams miegoti“ I d.

Koncertuoja Dranseikų šeima iš Molėtų.

Praktinių užduočių atlikimas edukaciniuose užsiėmimuose: „Karpiniai“ (vadovė V. Jurevičienė), „Pintinės juostos“ (vadovė K. Jokimienė), „Prakalbinkim senovę“ (vadovė Genia Vaičikauskienė).

Koncertas-praktinių užduočių atlikimas „Lai jaunystė neleidžia eksponatams miegoti“ II d.

Koncertuoja Rokiškio rajono savivaldybės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Bitula“, Kupiškio rajono meno mokyklos ir ugdymo įstaigų ugdytiniai.

Kūrybinių darbų parodos parengimas ir įvertinimas.

Panevėžio kino teatro „Garsas“ Laisvės tango“ parodymas ir diskusija prie arbatos puodelio.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė, Kristina Jokimienė, Giedrė Zuozienė, Aušrelė Jonušytė.

2015-05-21

Laikas bus tikslinamas

Kupiškio rajono Uoginių amatų centro atidarymo šventė.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Laura Čemerytė, Donata Jutkienė.

2015-05-20

2015-06-30

Kupiškio rajono tautodailininkų kūrybos darbų paroda „Laikas istorijos tėkmėje“.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė, Donata Jutkienė, Irena Vapšienė, Vasilis Ramonenkovas.

2015-04-20

2015-05-20

Laikas bus tikslinamas

Birutės Kairienės kūrybos darbų paroda.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė, Palma Kamarauskienė.

2015-05-02

Motinos dienos minėjimas ir Birutės Kairienės tapybos darbų parodos pristatymas.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė, Palma Kamarauskienė.

2015-05-26

14 val.

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų istorijos mokytojų metodinis susirinkimas. Edukacinės programos „A. Petrausko gryčia duona kvepia“ pristatymas.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė, Kristina Jokimienė, Irena

Mockuvienė.

2015-05-27

14.15 val.

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų technologijų mokytojų metodinis susirinkimas. Edukacinės programos „Lietuviškų žaislų istorija“ pristatymas.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė, Kristina Jokimienė, Irena Mockuvienė.

2015-05-04

2015-05-31

Šeimos fotografijų ir piešinių paroda „Mano šeima“, skirta Tarptautinei šeimos dienai.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-05-02

2015-05-31

Stanislavos Vaitiekūnienės audinių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-05-28

Laikas bus tikslinamas

„Pokario istorijos pamoka“.

Prie partizanų žeminių Šimonių girioje.

Atsakingi asmenys: D. Dirienė, A. Jonušytė, V. Aleknienė.

 

 

 

 

2015 m.  balandis

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-02-27

2015-04-08

Kupiškio rajono tautodailininkų 2014 m. ataskaitinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-04-10

2015-05-08

Juodosios ir raugo keramikos, Onutės Juškienės ir Genios Vaičikauskienės kūrybos darbų parodos.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-04-10

15³°val.

Juodosios ir raugo keramikos, Onutės Juškienės ir Genios Vaičikauskienės kūrybos darbų parodų pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-04-03

13 val.

Etnografinė popietė „Vėjėlis pučia armojų voro“. Tautodailininkės Irenos Vapšienės kūrybos darbų paroda.

Kupiškio rajono kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Donata Jutkienė, Vasilis Ramonenkovas.

2015-03-12

2015-04-30

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ ugdytinių kūrybos darbų paroda „Mano Lietuva“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Irena Vapšienė.

2015-04-01

2015-04-20

Nerti buities daiktai (iš A. Petrausko muziejaus fondų).

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė.

2015-04-20

2015-05-20

Birutės Kairienės kūrybos darbų paroda.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė.

2015-03-01

2015-04-31

A.Bechovichienės ir R. Bechovichaitės kūrybos darbų paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-04-01

2015-04-31

Šventų abrozdėlių paroda (iš Danutės Sokienės asmeninės kolekcijos).

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

 

2015 m.  Kovas 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-02-27

2015-04-10

Kupiškio rajono tautodailininkų 2014 m. ataskaitinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-03-06

15 val.

Kupiškio rajono tautodailininkų 2014 m. ataskaitinės kūrybos darbų parodos pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Irena Vapšienė.

2015-03-11

12 val.

Vidmanto Zarėkos akvarėlės darbų parodos pristatymas.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

(parengė Kupiškio etnografijos muziejaus specialistai)

2015-03-11

13 val.

Dokumentinio vaidybinio filmo „Aviacijos kapitonas Albinas Tindžiulis-Dėdė“ pristatymas.

Salamiesčio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė.

2015-03-27

13 val.

Etnografinė popietė „Vėjėlis pučia armojų voro“.

Tautodailininkės Irenos Vapšienės kūrybos darbų paroda.

Kupiškio rajono kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Kristina Jokimienė.

2015-03-12

2015-04-30

Kupiškio vaikų lopšelio – darželio „Obelėlė“ ugdytinių kūrybos darbų paroda „Mano Lietuva“.

Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinė klasė.

Atsakingi asmenys: Kistina Jokimienė, Irena Vapšienė.

2015-03-03

2015-04-25

Irenos Mažeikienės nėrinių paroda „Nėriniuose atbudęs pavasaris“.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė.

2015-03-01

2015-04-31

A. Bechovichienės ir R. Bechovichaitės kūrybos darbų paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-03-02

2015-03-31

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokinių piešinių paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-03-13

12 val.

Literatūrinė popietė „Knygnešiai – tarsi dūšios be vietos“.

Virbališkių biblioteka, Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

 

 

2015 m.  Vasaris

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2015-01-16

2015-02-23

Senamiesčio menininkų galerijos dirbtuvių Onutės Juškienės, Pauliaus Juškos, Agnės Juškaitės, Vaidos Andrašiūnaitės, Miglės Grigonytės kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-02-06

16 val.

Konferencija „Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių muzikavimas Sibire. Kupiškėnų tapatybės išsaugojimas“.

Jūratės Vyliūtės ir Gailos Kirdienės knygos „Lietuviai ir muzika Sibire“ pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Kristina Jokimienė, Aušrelė Jonušytė.

2015-02-16

13 val.

Vasario 16-osios paminėjimo šventė.

Videofilmo „Aviacijos kapitonas Albinas Tindžiulis – Dėdė“ pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus ir Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Vilija Morkūnaitė.

2015-01-02

2015-02-28

Šv. Kazimiero vaikų namų auklėtinių kūrybos darbų paroda „Žiemos keliu“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-01-02

2015-02-28

Senovinių Kalėdinių atvirukų ir žaislų paroda „Trijų karalių belaukiant“.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė.

2015-01-02

2015-02-28

Senovinių rankinukų paroda „Ridikulių paslaptys“.

A.Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Eižinienė.

2015-02-01

2015-02-28

Kupiškio Kupos pradinės mokyklos II-III kl. mokinių piešinių paroda „Žiema mūsų kieme“.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

 

2015 m. sausis

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-12-08

2015-01-10

Tautodailininkų Irenos Vapšienės ir Romo Dobricko jubiliejinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Giedrė Zuozienė.

2015-01-16

2015-02-28

Onutės, Pauliaus ir Agnės Juškų tapybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2015-01-16

Laikas ir data bus tikslinama

Onutės, Pauliaus ir Agnės Juškų tapybos darbų parodos pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė.

2015-01-02

2015-02-28

Šv. Kazimiero vaikų namų auklėtinių kūrybos darbų paroda „Žiemos keliu“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-01-02

2015-02-28

Senųjų Kalėdinių atvirukų ir žaislų paroda „Trijų karolių belaukiant“.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2015-01-02

2015-02-28

Senovinių rankinukų paroda „Ridikulių paslaptys“.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2014-12-01

2015-01-31

Senovinių kalendorių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2015-01-30

Laikas bus tikslinamas

Jūratės Viliūtės ir Gailos Kirdienės knygos „Lietuviai ir muzika Sibire“ pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Aušra Jonušytė.

8 1 

 

2014 m. gruodis

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-11-08

2014-12-06

Dailininkės Veronikos Šleivytės vardo mokinių natiurmortų paroda-konkursas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2014-12-04

12 val.

Dailininkės Veronikos Šleivytės vardo mokinių natiurmortų parodos – konkurso uždarymo šventė.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Violeta Aleknienė.

2014-12-08

2015-01-10

Tautodailininkų Irenos Vapšienės ir Romo Dobricko jubiliejinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Giedrė Zuozienė.

2014-12-13

12 val.

Tautodailininkų Irenos Vapšienės ir Romo Dobricko jubiliejinių kūrybos darbų parodų atidarymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Giedrė Zuozienė.

2014-11-05

2014-12-15

Paroda „Profesorius, mokslų daktaras-Karolis Rimtautas Kašponis“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Irena Vapšienė, Violeta Aleknienė.

2014-11-31

2014-12-31

Projekto „Jaunųjų talentų dovana Adomui Petrauskui“ mokinių kūrybos darbų paroda.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2014-11-28

2014-12-31

Virbališkių kaimo bendruomenės narių kūrybos darbų paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

2014-12-01

2015-01-31

Senųjų kalendorių paroda.

Dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė.

 

 

 

2014 m. lapkritis

 

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-10-05

2014-11-07

Fotografijų ir eksponatų paroda „Kupiškio Kristaus į dangų Žengimo bažnyčia – sakralinio meno lobynas“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2014-11-08

2014-12-05

Dailininkės Veronikos Šleivytės vardo mokinių natiurmortų paroda – konkursas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2014-11-05

2014-12-06

Paroda „Profesorius, mokslų daktaras – Karolis Rimtautas  Kašponis“.

Kupiškio etnografijos muziejus (antras aukštas).

Atsakingi asmenys: Irena Vapšienė, Violeta Aleknienė.

2014-11-15

13 val.

R. K. Kašponio knygos „Greimas – arti ir toli“ pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Violeta Aleknienė.

2014-10-10

2014-11-31

Projekto „Jaunųjų talentų dovana Adomui Petrauskui“ mokinių kūrybos darbų paroda.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė, Giedrė Zuozienė.

2014-10-03

2014-11-30

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinių piešinių paroda „Rudens spalvos“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Lina Riaubienė.

2014-10-03

2014-11-30

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos mokinių piešinių paroda „Rudens spalvos“.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Lina Riaubienė.

 

 

 

2014 m. spalis 

 

 

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-10-05

2014-11-06

Fotografijų ir eksponatų paroda „Kupiškio Kristaus į dangų Žengimo bažnyčia – sakralinio meno lobynas“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Aušrelė Jonušytė.

2014-10-05

13 val.

Fotografijų ir eksponatų „Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia – sakralinio meno lobynas“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2014-10-02

14 val.

Mokslinė konferencija „Meno ir dvasinės maldos galybė“ skirta Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios 100-metų jubiliejui.

Kupiškio parapijos namai.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Violeta Aleknienė.

2014-10-10

13 val.

Šventė „Jaunųjų talentų dovana Adomui Petrauskui“ skirta A. Petrausko 100-osioms gimimo metinėms.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Laura Čemerytė.

2014-10-10

2014-11-30

Moksleivių kūrybos darbų paroda „Jaunųjų talentų dovana Adomui Petrauskui“.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2014-10-03

2014-11-30

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinių piešinių paroda „Rudens spalvos“.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Lina Riaubienė.

2014-10-03

2014-11-30

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinės mokyklos mokinių piešinių paroda „Rudens spalvos“.

Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Jolanta Knizikevičienė, Lina Riaubienė.

 

 2014 m. rugsėjis

 

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-09-12

2014-10-01

Reginos Sipavičiūtės tekstilės darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2014-09-12

16 val.

Reginos Sipavičiūtės tekstilės darbų parodos atidarymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2014-09-17

2014-09-18

10-13 val.

10-12 val.

13-15 val.

2014 m. Europos paveldo dienos.

Mokinių pažintinė-mokomoji ekskursija po Rokiškio miestą.

Mokinių pažintinė-mokomoji ekskursija po Kupiškio miestą.

Viktorina „Kupiškio miesto labirintais“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Violeta Aleknienė, Aurimas Martinka.

2014-09-22

15 val.

Baltų vienybės diena. Edukacinę programą pristato LDK valdovų rūmų muziejininkai, Kauno karo klubo nariai.

Koncertuoja Lietuvos ir Latvijos folkloro ansambliai.

Ant Kupiškio piliakalnio.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Alma Pustovaitienė, Violeta Aleknienė.

2014-09-01

2014-09-30

Zitos Petrauskienės siuvinėtų paveikslų paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Irena Paulina Dlutskienė.

2014-09-01

2014-10-02

Samantos Šaparnytės kūrybos darbų paroda.

Adomo Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

 

 

2014 m. liepa – rugpjūtis

 

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-06-25

2014-08-30

Dailininkų plenero „Kupiškio miestas dailininko žvilgsniu“ kūrybos darbų paroda, skirta miesto 485-rių metų jubiliejui paminėti.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2014-07-01

2014-08-30

Eglės Kuzminaitės fotografijų „Gamta kitaip“ paroda.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2014-07-01

2014-08-30

„Kva“ asociacijos narių kūrybos darbų paroda.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2014-07-01

2014-08-30

Senovinių nertų vašeliu staltiesių paroda (iš Kupiškio etnografijos ir Laukminiškių muziejaus fondų).

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Janina Puronienė.

2014-07-01

2014-07-30

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos mokinių Vismantės Repšytės ir Luko Dyros kūrybos darbų paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Irena Paulina Dlutskienė.

2014-08-01

2014-08-30

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos dailės būrelio „Teptukas“ mokinių kūrybos darbų paroda (vadovė mokytoja Birutė Kairienė).

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Irena Paulina Dlutskienė.

2014-08-03

15³º val.

Tautodailininkų tapybos ir medžio darbų paroda „Kupiškio dekanato bažnyčios“.

Palėvenės domininkonų vienuolynas.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

 

 

 

2014 m. birželis

 

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-05-30

2014-06-27

Tautodailininkų tapybos, medžio drožybos ir fotografijų paroda „Kupiškio dekanato bažnyčios“ skirta Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios 100-to metų jubiliejui.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Aušrelė Jonušytė.

2014-06-23

2014-06-27

Profesionalaus meno dailininkų pleneras „Kupiškio miestas dailininko žvilgsniu“, skirtas Kupiškio miesto 485-jų metų jubiliejaus paminėjimui.

Kupiškio etnografijos muziejus, Kupiškio miestas.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2014-06-27

16 val.

Profesionalaus meno dailininkų plenero „Kupiškio miestas dailininko žvilgsniu“ kūrybos darbų pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2014-06-05

10 val.

Dailininkės Veronikos Šleivytės galerijoje projekto „Padėkime išlikti kaimo muziejams“ baigiamasis renginys.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė, Aušrelė Jonušytė, Irena Paulina Dlutskienė.

2014-06-03

9 val.

Projektų „Jaunųjų talentų dovana Adomui Petrauskui“ ir „Dailininkės Veronikos Šleivytės vardo mokinių natiurmortų paroda-konkursas“ pristatymas.

A. Petrausko muziejus, V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Giedrė Zuozienė, Aušrelė Jonušytė, Violeta Aleknienė, Laura Čemerytė, Irena Paulina Dlutskienė.

2014-05-02

2014-06-30

Kalendorių paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Janina Puronienė.

2014-06-13

Laikas bus tikslinamas

K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas renginys:

Kupiškio kultūros centro studijos „Provincija“ spektaklis „Rėdos ratas: žemės budinimas“.

Virbališkių mokykla.

Atsakingi asmenys: Janina Puronienė, Violeta Aleknienė.

2014-05-03

2014-06-30

Sonatos Jegorovaitės fotografijų paroda „Gyvenimo atspalviai“.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2014-05-03

2014-06-30

Julės Trasikienės audinių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Irena Paulina Dlutskienė.

2014-05-03

2014-06-30

Kupos pradinės mokyklos dailės būrelio kūrybinių darbų paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Irena Paulina Dlutskienė.

2014-06-21

12 val.

Tautodailininkės V. Jurevičienės karpinių parodos „Kupiškio dekanato bažnyčios“ pristatymas.

Palėvenės domininkonų vienuolynas.

Atsakingi asmenys: Vasilis Ramonenkovas, Donata Jutkienė.

 

 

 

 

2014 m. Gegužė

 

 

 

 

 

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-05-27

2014-06-30

Tautodailininkų tapybos darbų ir fotografijų paroda „Kupiškio dekanato bažnyčios“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė, Aušrelė Jonušytė.

2014-05-30

15 val.

Tautodailininkų tapybos darbų ir fotografijų parodos „Kupiškio dekanato bažnyčios“ pristatymas. (Dalyvauja Panevėžio vyskupijos vyskupas L. Virbalas).

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė.

2014-04-25

2014-05-27

Vytauto Valiušio keramikos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2014-05-17

20ºº – 24ºº val.

19³º-20ºº val.

20ºº-20³º val.

20³º-22ºº val.

22ººval.

Muziejinė naktis „Atrasti lobiai ir įmintos paslaptys“.

Tauro ragų pristatymas. V. Aleknienė.

Muziejaus lobis – senosios monetos. Diskusija – paskaita. Veda istorikas Minijus Pučeta.

Lobio ieškojimas. Donata Jutkienė, Giedrė Zuozienė.

Skapiškio kultūros namų teatro studijų „Stebulė“ ir Kukū“ spektaklis pagal K. Donelaičio poemą „Metai“, „Pavasario linksmybės“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė, Giedrė Zuozienė.

2014-05-07

15 val.

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų istorijos mokytojų metodinis susirinkimas „Integruotų renginių ir projektų organizavimas“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Giedrė Zuozienė.

2014-05-19,25

Jaunųjų medžio drožėjų pleneras.

(dalyvauja Salamiesčio ir Alizavos pagrindinių mokyklų mokiniai).

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Dalius Žvybas.

2014-05-02

2014-06-30

Kalendorių paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Janina Puronienė.

2014-05-03

2014-06-30

Sonatos Jegorovaitės fotografijų paroda „Gyvenimo atspalviai“.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2014-05-03

12 val.

Sonatos Jegorovaitės fotografijų parodos „Gyvenimo atspalviai“ pristatymas ir Motinos dienos minėjimas.

  1. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2014-05-03

2014-06-30

Julės Trasikienės audinių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: I. P.  Dlutskienė.

2014-05-03

2014-06-30

Kupos pradinės mokyklos dailės būrelio kūrybinių darbų paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: I. P. Dlutskienė, A. Songailienė.

2014-05-03

2014-11-30

Pažintinė ekskursija „Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia. Veda specialistė Giedrė Zuozienė (užsisakoma individualiai).

 

 

 

 

 

2014 m. Balandis 

 

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-03-21

2014-04-24

„XVI – tarptautinė juodosios keramikos ir raugo kūrybos darbų paroda“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2014-03-21

2014-04-24

Onutės Juškienės tapybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2014-04-25

2014-05-26

Vytauto Valiušio keramikos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė,Violeta Aleknienė.

2014-04-25

15 val.

Vytauto Valiušio keramikos darbų parodos pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2014-03-25

2014-04-30

Jaunųjų etnografų stovykla. Dalyvauja Alizavos ir Rudilių Jono Laužiko pag. mokyklų mokiniai.

Noriūnų seniūnija.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Danutė Petrušauskienė, Žydrūnė Rakauskaitė.

2014-04-15

10 val.

Kupiškio rajono bendrojo lavinimo istorijos mokytojų pasitarimas „Integruotų renginių vedimas Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios 100 metų jubiliejui paminėti“.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė, Giedrė Zuozienė.

2014-03-20

2014-04-20

užsisakoma individualiai

Edukacinė pamoka „Rid rid rid margučiai“.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2014-03-03

2014-04-30

Tapyboje ir audinių raštuose senojo kaimo atspindžiai (tautodailininkų tapybos darbai ir audiniai iš muziejaus rinkinių).

A. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

2014-04-02

2014-04-30

Vitenės Repšienės paroda „Margučių raštų margumas“.

A. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: L. Čemerytė, L. Dobrickienė, A. Jonušytė.

2014-04-11

valanda bus tikslinama

Vitenės Repšienės parodos „Margučių raštų margumas“ pristatymas.

  1. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: L. Čemerytė.

2014-03-03

2014-04-30

Onos Jakštienės megztų raštuotų pirštinių paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Janina Puronienė.

2014-04-01

2014-04-31

Pranutės Vėtienės audinių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Irena Paulina Dlutskienė.

2014-04-10

2014-05-30

Paroda „Seserų Glemžaičių XIX a. pab. – XX a. pradžios tekstilės rinkinys“.

Adomynės kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Lucija Dobrickienė, Irena Vapšienė.

 

2014 m. Kovas

 

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-02-24

2014-03-24

Kupiškio rajono tautodailininkų ataskaitinė 2013 m. kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Irena Vapšienė, Lucija Dobrickienė

2014-03-10

2014-03-31

Aliaus Balbieriaus fotografijų paroda „Jono Meko žemė“

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Irena Vapšienė, Vasilis Ramonenkovas.

2014-03-11

12³º

Aliaus Balbieriaus fotografijų parodos „Jono Meko žemė“ pristatymas.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Violeta Aleknienė.

2014-03-07

14 val.

Kupiškio rajono etninės kultūros globos tarybos 2013 m. ataskaitinis susirinkimas.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: A. Pustovaitienė, R. Kežienė, V. Aleknienė,

G. Zuozienė.

2014-03-03

2014-04-30

Tapyboje ir audimų raštuose senojo kaimo atspindžiai (tautodailininkų tapybos darbai ir audiniai iš muziejaus rinkinių).

  1. Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Lucija Dobrickienė, Laura Čemerytė.

2014-03-03

2014-04-30

Onos Jakštienės megztų raštuotų pirštinių paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: J. Puronienė.

2014-03-07

Julės Trasikienės audinių paroda.

Kupiškio kultūros centras.

Atsakingi asmenys: Irena Vapšienė, Giedrė Zuozienė.

2014-02-01

2014-03-31

Kaimo moterų rankdarbių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Irena Paulina Dlutskienė.

2014 m. Vasaris

 

 

Diena Laikas

Renginio pavadinimas, vieta, atsakingas

2014-01-06

2014-02-20

Dailininkės Bronislavos Jėčiūtės-Jacevičiūtės tapybos darbų paroda (tapybos darbai Kupiškyje eksponuojami pirmą kartą iš asmeninio dailininkės palikimo).

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2014-02-07

15 val.

Dailininkės Bronislavos Jėčiūtės-Jacevičiūtės 95-ųjų gimimo metinių minėjimas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Violeta Aleknienė.

2014-02-24

2014-03-24

Kupiškio rajono tautodailininkų 2013 m. ataskaitinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Irena Vapšienė.

2014-02-28

16 val.

Kupiškio rajono tautodailininkų 2013 m. ataskaitinės kūrybos darbų parodos pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus.

Atsakingi asmenys: Donata Jutkienė, Giedrė Zuozienė.

2014-01-01

2014-02-28

Staliaus Kazimiero Štilinio 1942 m. medžio apdirbimo įrankių paroda.

Laukminiškių kaimo muziejus.

Atsakingi asmenys: Janina Puronienė.

2014-02-01

2014-03-15

Kaimų moterų rankdarbių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija.

Atsakingi asmenys: Irena Paulina Dlutskienė.

2014-02-04

2014-02-28

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 1 b klasės mokinių kūrybos darbų paroda.

Petrausko muziejus.

Atsakingi asmenys: Laura Čemerytė.

 

 

2014 m. Sausis

2013-11-18

2014-01-11

Fotografijų ir eksponatų paroda „Seserų Glemžaičių surinkti eksponatai – muziejaus išskirtinumas ir pradžia“.

Kupiškio etnografijos muziejus

Donata Jutkienė,  Irena Vapšienė.

2014-01-11

2014-02-03

Dailininkės Bronislavos Jėčiūtės – Jacevičiūtės tapybos darbų paroda ( tapybos darbai Kupiškyje ekponuojami pirmą kartą iš asmeninio dailininkės palikimo).

Kupiškio etnografijos muziejus

Donata Jutkienė, Irena Vapšienė

 

2014-01-18 Dailininkės Bronislavos Jėčiūtės-Jacevičiūtės tapybos darbų parodos edukacinis pristatymas.

Kupiškio etnografijos muziejus

Donata Jutkienė, Aušrelė Jonušytė

2014-01-03

2014-02-28

Staliaus Kazimiero Štilinio 1942m. medžio apdirbimo įrankių paroda.

Laukminiškių k. muziejus

Janina Puronienė

2013-12-02

2014-01-31

Justinos Pukenytės fotografijų paroda „A.Petrausko muziejus per objektyvą“

A.Petrausko muziejus

Laura Čemerytė

2013-12-01

2014-01-31

Malvinos Stašytės audinių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija

Irena Paulina Dlutskienė

 

siaudiniai 

 

2013 m. Gruodis

2013-11-18

2014-01-06

Fotografijų ir eksponatų paroda „Seserų Glemžaičių surinkti eksponatai – muziejaus išskirtinumas ir pradžia“.

Kupiškio etnografijos muziejus

Donata Jutkienė, Irena Vapšienė

 

 

2013-11-03

2014-01-06

Žvakidžių paroda, skirta Šv. Kalėdų šventei.

Laukminiškių kaimo muziejus

Janina Puronienė

2013-12-02

2014-01-31

Justinos Pukenytės fotografijų paroda „A.Petrausko muziejus per objektyvą“

A.Petrausko muziejus

Laura Čemerytė

 

2013-12-01

2014-01-31

Malvinos Stašytės audinių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija

Irena Paulina Dlutskienė

2013 m. Lapkritis

2013-09-21

2013-11-15

Tautodailininkės Gėnios Vaičikauskienės jubiliejinė kūrybos darbų paroda.

Kupiškio etnografijos muziejus

Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė

2013-11-18

2014-01-06

Fotografijų ireksponatų paroda „Seserų Glemžaičių surinkti eksponatai – muziejaus išskirtinumas ir pradžia“.

Kupiškio etnografijos muziejus

Donata Jutkienė, Irena Vapšienė, Lucija Dobrickienė

2013-11-29 15 val. Kupiškio etnografijos muziejaus 70 – ties metų jubiliejaus paminėjimo šventė.

Kupiškio etnografijos muziejus

Violeta Aleknienė, Donata Jutkienė, Giedrė Zuozienė.

2013-10-02

2013-11-30

Gražinos Šaparnienės ir Agnės Šaparnytės kūrybos darbų paroda.

A. Petrausko muziejus

Laura Čemerytė

2013-10-01

2013-11-30

J. Trasikienė audinių paroda.

V. Šleivytės paveikslų galerija

Irena Paulina Dlutskienė

2013-11-03

2014-01-06

Žvakidžių paroda, skirta Šv. Kalėdų šventei.

Laukminiškių k. muziejus

Janina Puronienė