*Muziejuje ekskursijos vedamos nemokamai ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų globos įstaigų auklėtiniams, socialiai remtiniems vaikams, neįgaliems ir juos lydintiems asmenims, Lietuvos muziejininkams.

*Eksponatus, esančius muziejaus saugyklose, moksliniais pažintiniais tikslais nemokamai gali fotografuoti, skenuoti, filmuoti Lietuvos muziejininkai, Kupiškio r. ugdymo ir kultūros įstaigų darbuotojai, aukštųjų mokyklų studentai.

Kontaktai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Adresas. Laukminiškių k., LT-40100, Kupiškio r.
Tel.: 8 616 30056 arba 8 (459) 35439.                                                                                                                                                                                                                                                    El. p. etnografijos.muziejus@gmail.com

Informacija lankytojui:                                                                                                                                                                                                                                            Darbo laikas. IV-V nuo 8.00-17.00 val.                                                                                                                                                                                                                                                Pietų pertrauka. 12.00-12.45 val.                                                                                                                                                                                                                                                            Poilsio diena – sekmadienis.

Esant poreikiui reikia registruotis nurodytais telefonais darbo dienomis ir tartis individualiai.

Laukminiškių kaime, rašytojo Petro Babicko ir aktorės Unės Babickaitės tėvų namuose,   2002 gruodžio 24 d. buvo  įkurtas muziejus. Šio muziejaus iniciatorė ir įkūrėja   Kupiškio r. Virbališkių pagrindinės mokyklos mokytoja Janina Puronienė,  jai talkino kolegė  Kristina (Aleksandravičienė) Šinkūnienė ir pradinių klasių mokiniai.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ekspozicija  skirta P. Babicko ir U. Babickaitės gyvenimui bei  jų kūrybai atminti. Muziejuje taip pat  galima pamatyti   eksponatus, atspindinčius XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios aplinkinių kaimų gyventojų buitį, papročius, tradicijas.  Muziejuje saugoma virš tūkstančio eksponatų, sukaupta daug  kraštotyrinės medžiagos apie šio krašto įžymius žmones ( knygnešį Kazį Gabriūną, aktorę Unę Babickaitę-Graičiūnienę, rašytoją Petrą Babicką, kariškius Kazį ir Vytautą Babickus,  žurnalistą Algimantą Zolubą, poetę Jadvygą Gabriūnaitę,  architektą Vytautą  Gabriūną).                                                                                                                                                                    Muziejuje rengiamos parodos, vykdomi edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, rengiami  įvairūs projektai, plenerai, organizuojami bendruomenės narių susibūrimai, vedamos ekskursijos.                                                                                                                                                                                                                                                      „Grožis tebūva mūsų gyvenimo alfa ir omega, tebūva mūsų religija. Tikrasis grožis nieko neigiamo neprileis prie mūsų. Tik kilnios sielos patraukia ir sužavi”, – šie Unės pasakyti žodžiai  patvirtina, kad  menas, grožio siekimas gali gydyti ir tobulinti pasaulį.