Laukminiškių kaimo muziejaus teikiamų paslaugų ir kainų sąrašas

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Vienetas

Kaina

Pažintiniams mokslo ir kultūros reikalams

Komerciniams tikslams

1.

1.1.

1.2.

Edukaciniai užsiėmimai lankytojų grupei teikiant muziejaus specialisto paslaugas:

Moksleiviams (vienam asmeniui)

Suaugusiems (vienam asmeniui)

1 val.

1 val.

0,40 Euro centų

1,00 Eur

2.

2.1.

2.2.

Gido paslauga muziejuje:

Ekskursija mokinių grupei

Ekskursija suaugusiųjų grupei

45 min.

1 val.

3,00 Eur

5,00 Eur

3. Eksponatų fotografavimas ir filmavimas ekspozicijoje 1 asmeniui 2,00 Eur 8,00 Eur
4. Eksponatų fotografavimas ir filmavimas saugyklose 1 asmeniui 3,00 Eur 9,00 Eur
5. Eksponato fotografijų ir kopijų panaudojimas 3,00 Eur 20,00 Eur

*Muziejuje ekskursijos vedamos nemokamai iki mokyklinio amžiaus vaikams, vaikų globos įstaigų auklėtiniams, socialiai remtiniems vaikams, neįgaliems ir juos lydintiems asmenims, Lietuvos muziejininkams.

*Eksponatus, esančius muziejaus saugyklose, moksliniais pažintiniais tikslais nemokamai gali fotografuoti, skenuoti, filmuoti Lietuvos muziejininkai, Kupiškio raj. ugdymo ir kultūros įstaigų darbuotojai, aukštųjų mokyklų studentai.

Kontaktai
Adresas: Laukminiškių k., LT-40100, Kupiškio rajonas.
Mob. tel. 8 616 30056 arba 8 (459) 35439.

El. paštas: etnografijos.muziejus@gmail.com

Informacija lankytojui

Darbo laikas:

Ketvirtadienis, penktadienis 8.00 – 17.00 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Poilsio dienos: sekmadienis.

Tačiau esant poreikiui reikia registruotis nurodytais telefonais darbo dienomis ir tartis individualiai.

Laukminiškių kaime rašytojo Petro Babicko ir aktorės Unės Babickaitės tėvų namuose veikia 2002 gruodžio 24 d. įkurtas muziejaus pastatas, įsikūręs rašytojo P.Babicko ir aktorės U. Babickaitės tėvų namuose. Šis pastatas buvo atstatytas kraštiečių G. Kaluinos, A. Zolubos ir buvusio ilgamečio Virbališkių kolūkio pirmininko B. Inapo rūpesčiu. 1992 m. prie namo buvo pritvirtinta memorialinė lenta, skirta aktorei U. Babickaitei ir P. Babickui atminti.

Patį muziejų įrengė Kupiškio rajono Virbališkių pagrindinės moykklos mokytytoja Janina Puronienė. Jai talkino Virbališkių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Kristina (Aleksandravičienė) Šinkūnienė ir pradinių klasių mokiniai.

Veikla skirta P. Babicko ir U. Babickaitės gyvenimui, jų kūrybai atminti. Atkurta etnografinė ekspozicija, atspindi XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios aplinkinių kaimų gyventojų buitį, papročius, tradicijas. Šiuo metu muziejui vadovauja Jolanta Knizikevičienė. Eksponatai renkami keliaujant pas gyventojus pėstute, važiuojant dviračiais, mašina. Eksponatų apie 372. Vedamos edukacinės pamokos, ekskursijos, pokalbiai, teminiai renginiai. Per metus aplankė 318 lankytojų. Iš viso muziejų aplankė 2202 lankytojai.