2019 m. gegužės 14 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Kupiškio etnografijos muziejus pasirašė projekto „Jaunimo socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“ (projekto kodas 08.6.1-ESFA-V-911-14-0003) finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje projektui įgyvendinti iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos Socialinio fondo veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911

Šiuo projektu siekiama Kupiškio mieste gyvenantiems, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje besimokantiems ir socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams suteikti neformalioje aplinkoje šiuolaikines mokymosi galimybes-grupinių, kūrybinių užsiėmimų forma.

Šių metų lapkričio 19 d. vykdant edukacinius užsiėmimus Kupiškio etnografijos muziejaus edukacijų klasėje, savanoriai buvo susiskirstę į dvi grupes. Taikė „rato“ principą. Viena grupė galvojo klausimus žaidimams kurti, kita grupė rinko medžiagą internete apie lankomus objektus. Kiekviena grupė dirbo po 2 val. Tada keitėsi darbais. Nebuvo triukšmo. Visi vaikai buvo užimti, kartu bendravo ir bendradarbiavo.

Spalio 11 d. muziejaus savanoriai kartu su tikslinės grupės jaunimu. Pradėjo sudarinėti lankstinuką. Vieni dirbo prie kompiuterio, kiti mokiniai sudarinėjo klausimus žaidimams.

Lapkričio 5 d. mes muziejaus savanoriai dirbome su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu. Vaikus mokinome prie interaktyvaus stalo. Vieni bandė kurti žaidimus, kiti stebėjo nes buvo nedrąsūs. Tačiau pakviesti kartu pažaisti, jie po truputį pradėjo kalbėti, rodyti emocijas. Vėliau jau patys noriai įsijungė į kolektyvinį darbą.