Gruodžio 17 d. prieš kasmetines žiemos atostogas, savanoriai su tikslinės grupės jaunuoliais visi kartu rinkosi paminėti artėjančių gražiausių metų švenčių. Visi draugiškai žaidė, prisiminė kokius darbus atliko nuo pirmųjų pamokų. Savanoriai uždavinėjo klausimus. Mažieji veiklų vykdytojai su kitais miesto vaikais žaidė žaidimus, mokinosi anglų kalbos žodžius.  Vieni su kitais sukūrė labai jaukią atmosferą – buvo daug juoko, šypsenų ir laimingų veidų.

Gruodžio 3 d. užsiėmimai ir veiklos Kupiškio etnografijos muziejaus edukacinėje klasėje vyko labai linksmai ir draugiškai. Susirinko didelis būrys moksleivių, kurie kartu susiskirstė grupelėmis ir patys vieni  kitus mokino. Viena grupė galvojo klausimus tam tikromis temomis, kita grupė ieškojo nuotraukų apie pasirinktus objektus. Kiekvienai užduočiai buvo skirta 10 min.Pasibaigus laikui kiekviena grupė turėjo pasikeisti užduotimis, ir pratęsti toliau darbą. Veiklos vyko sklandžiai. Mokiniai tarpusavyje keitėsi nuomonėmis, juokavo ir dalinosi patirtimi.

Lapkričio 26 d. veiklos Kupiškio etnografijos muziejuje. L. Stuokos -Gucevičiaus gimnazistai kartu su tikslinės grupės mokiniais kartu kūrė lankstinuką, apie Kupiškio lankytinas vietas. Vieni kitiems padėjo, rinko medžiagą ir maketavo. Mažieji veiklų vykdytojai tuo metu žaidė savo sukurtus interaktyvius žaidimus. Visi kartu gėrė šiltą arbatą, juokavo ir nuoširdžiai kalbėjosi.

Šių metų lapkričio 19 d. vykdant edukacinius užsiėmimus Kupiškio etnografijos muziejaus edukacijų klasėje, savanoriai buvo susiskirstę į dvi grupes. Taikė „rato“ principą. Viena grupė galvojo klausimus žaidimams kurti, kita grupė rinko medžiagą internete apie lankomus objektus. Kiekviena grupė dirbo po 2 val. Tada keitėsi darbais. Nebuvo triukšmo. Visi vaikai buvo užimti, kartu bendravo ir bendradarbiavo.

Lapkričio 5 d. mes muziejaus savanoriai dirbome su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu. Vaikus mokinome prie interaktyvaus stalo. Vieni bandė kurti žaidimus, kiti stebėjo nes buvo nedrąsūs. Tačiau pakviesti kartu pažaisti, jie po truputį pradėjo kalbėti, rodyti emocijas. Vėliau jau patys noriai įsijungė į kolektyvinį darbą.

Spalio 11 d. muziejaus savanoriai kartu su tikslinės grupės jaunimu. Pradėjo sudarinėti lankstinuką. Vieni dirbo prie kompiuterio, kiti mokiniai sudarinėjo klausimus žaidimams.

2019 m. gegužės 14 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Kupiškio etnografijos muziejus pasirašė projekto „Jaunimo socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“ (projekto kodas 08.6.1-ESFA-V-911-14-0003) finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje projektui įgyvendinti iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos Socialinio fondo veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911

Šiuo projektu siekiama Kupiškio mieste gyvenantiems, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje besimokantiems ir socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams suteikti neformalioje aplinkoje šiuolaikines mokymosi galimybes-grupinių, kūrybinių užsiėmimų forma.