Kupiškio etnografijos muziejaus teikiamų paslaugų ir kainų sąrašas

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Vienetas

Kaina

Pažintiniams mokslo ir kultūros reikalams

Komerciniams tikslams

1.

1.1.

1.2.

Edukaciniai užsiėmimai lankytojų grupei teikiant muziejaus specialisto paslaugas:

Moksleiviams (vienam asmeniui)

Suaugusiems (vienam asmeniui)

 

 

1 val.

1 val.

 

 

0,40 Euro centų

1,00 Eur

2.

2.1.

2.2.

Gido paslauga muziejuje:

Ekskursija mokinių grupei

Ekskursija suaugusiųjų grupei

 

45 min.

1 val.

 

 

3,00 Eur

5,00 Eur

3. Eksponatų fotografavimas ir filmavimas ekspozicijoje 1 asmeniui 2,00 Eur 8,00 Eur
4. Eksponatų fotografavimas ir filmavimas saugyklose 1 asmeniui 3,00 Eur 9,00 Eur
5. Kopijavimo paslaugos 1 lapas 0,10 Euro centų
6. Tautinių drabužių nuoma (moters ir vyro kostiumai) 1 pora 10,00 Eur
7. Eksponato fotografijų ir kopijų panaudojimas 3,00 Eur 20,00 Eur

*Muziejuje ekskursijos vedamos nemokamai iki mokyklinio amžiaus vaikams, vaikų globos įstaigų auklėtiniams, socialiai remtiniems vaikams, neįgaliems ir juos lydintiems asmenims, Lietuvos muziejininkams.

*Eksponatus, esančius muziejaus saugyklose, moksliniais pažintiniais tikslais nemokamai gali fotografuoti, skenuoti, filmuoti Lietuvos muziejininkai, Kupiškio raj. ugdymo ir kultūros įstaigų darbuotojai, aukštųjų mokyklų studentai.

Kontaktai:

Telefonas: 8 (459) 35439.

El. paštas: etnografijos.muziejus@gmail.com

Adresas: Gedimino g. 2, Kupiškis, LT-40114

Darbo laikas: Antradienį – Šeštadienį 9.00 – 18.00 val.

Muziejaus administracijos darbo laikas Pirmadienį – Penktadienį 8.00 – 17.00 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Poilsio dienos: sekmadienis.

Tačiau norint aplankyti muziejų sekmadienį ar kitu metu, reikia registruotis nurodytais telefonais ir tartis individualiai.

Muziejaus tikslas – rinkti, saugoti, tirti ir eksponuoti Kupiškio krašto buities ir etnografijos, archeologijos, numizmatikos, meno, raštijos ir fotografijos medžiagą.

Vykdo edukacinę veiklą, rengia dailės ir tautodailės, fotografijos ir kitas parodas. Įsikūręs buvusios mokyklos akmens mūro pastate, Gedimino g. 2. Muziejus turi tris filialus: Adomo Petrausko muziejų Uoginiuose ( nuo 1996 m.), dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galeriją Viktariškiuose ( nuo 1985 m. ), Laukminiškių kaimo muziejų ( nuo 2001 m.). Bendras ekspozicijų plotas 904 m2 .Dirba 12 darbuotojų ( 2016 m.).

Kupiškio etnografijos muziejuje ir jo struktūriniuose padaliniuose saugoma daugiau kaip 50 tūkst. eksponatų.

Kupiškio etnografijos muziejus, vienintelis muziejus Lietuvoje įsteigtas II pasaulinio karo metais. Muziejaus įkūrėjai: Stefanija Glemžaitė, Pranas Mažylis, Antanas Purėnas, Petras Ruseckas, Viktoras Kavoliūnas, Juozas Laužikas, Jurgis Bukėnas, Kazimieras Jėčius, Jonas Glemža ir kt.

1946 m. muziejaus veikla buvo sustabdyta. Sovietų Sąjunga muziejaus patalpose įrengė spaustuvę. Svarbia paskata atkurti muziejų tapo 1961 m. Kupiškio vidurinėje mokykloje surengta seserų Stefanijos, Mikalinos ir Elvyros Glemžaičių etnografinė paroda. Paroda sulaukė didžiulio pasisekimo, o LTSR Kultūros ministerija po parodos nupirko nemažai eksponatų. Muziejus buvo atkurtas tik 1962 m. Kupiškyje, kultūros namuose (buvusiose sinagogos patalpose III aukšte), įkurtas Šiaulių istorijos ir etnografijos muziejaus filialas.

1984 m. įsikėlė į dabartines patalpas, vienas iš seniausių išlikusių Kupiškio mieste, kurios buvo pastatytos 1823 m. buvusios lankasterio tipo mokyklos pastate. O pavadinimas Kupiškio etnografijos muziejus suteiktas tik XX a. 9 dešimtmetyje, Kultūros Ministerijos įsakymu.

Nuo 1996 m. muziejus veikia, kaip savarankiška įstaiga, pavaldi rajono savivaldybei.

2007 m. laimėtas projektas modernizuoti muziejų. Prieš modernizaciją muziejus buvo tik vieno aukšto. Po modernizacijos buvo pastatytos papildomos patalpos saugykloms ir administracijai, atsirado direktorės kabinetas.

2013 m. liepos mėn. Kupiškio etnografijos muziejuje atidaryta nuolatinė ekspozicija, kurią rengė mūsų kraštietė, šimonietė, architektė Gražina Pajarskaitė.