Uncategorized

Adomo Petrausko 105-ųjų gimimo metinių, ir jo įkurto muziejaus 50-mečio paminėjimas.

Šių metų lapkričio 29 d. Uoginių amatų centre vyko labai graži ir prasminga šventė – Adomo Petrausko 105-ųjų gimimo metinių, ir jo įkurto muziejaus 50-mečio paminėjimas. Susirinko nemažas būrys šviesuolio pažįstamų, kaimynų,  kaimo žmonių, savivaldybės atstovų.

Renginį pradėjo A. Petrausko muziejaus muziejininkė Laura Eižinienė. Trumpai pristatydama kraštotyrininką muziejininką Adomas Petrauskas , kuris gimė 1914 m. spalio 6 dieną Uoginių kaime. Ketverius metus lankė Uoginių pradžios mokyklą.. 1948 m. išrinktas Uoginių kolūkio pirmininku. Rinko įdomesnius apylinkės akmenis, kuriais išpuošė savo sodybą, trobos kambarius. Sukaupė nemažai senovinių buities daiktų, fotografijų, spaudinių. 1969 m. savo sodybos klėtelėje įkūrė muziejų, kuris greitai tapo vienu lankytinų objektų Kupiškio krašte. 1996 m. sukauptas vertybes padovanojo Kupiškio rajono savivaldybei. Mirė 2004 metais, palaidotas kaimo kapinėse, Prisiminti šviesuolį muziejininkė L. Eižinienė pakvietė fotografą Antaną Tušlą, kuris pristatė 1989 m. sukurtą filmą apie Adomą Petrauską.

Tarti sveikinimo žodį buvo pakviestas Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas  Vytautas Knizikevičius, kuris renginio pabaigoje su Kupiškio etnografijos muziejaus l.e. direktorės pareigas vyr. fondų saugotoja Giedre Zuoziene įteikė 18 padėkų žmonėms, kurie garsina Adomo Petrausko muziejų. Padėkas išdavė Kupiškio rajono Savivaldybės mero pavaduotojas laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas Algirdas Notkus.

Taip pat buvo pristatyta Kupiškio etnografijos muziejaus muziejininkės A. Jonušytės knyga „Uoginių kaimo šviesuolis A. Petrauskas ir jo muziejus“. Autorė demonstruodama skaidres pasakojo apie įsimintiniausius ir šilčiausius  A. Petrausko įvykius, šventes ir susitikimus, kurie buvo užfiksuoti nuotraukose. Keletas žmonių iš salės galėjo ir save pamatyti, ir dar šiek tiek papasakoti daugiau. Todėl pasidalinti prisiminimais buvo pakviestas ilgametis agronomas, politinis ir visuomenės veikėjas Albinas Vaižmužis. Jis negailėjo gražių prisiminimų, žodžių apie draugą.

Renginio metu  buvome supažindinti su nauja edukacija, kurią parengė muziejininkė Laura Eižinienė kartu su  UAB „MultimediaMark“direktoriumi Arūnu Švėgžda „Pažintinis – edukacinis etnografijos bei tautosakos paveldo gyvo veiksmo žaidimas naudojant interaktyvų žemėlapį – planą su specialia multimedijos programa „Kas pagaus pagranduką?“

Baigiantis renginiui visi buvo pakviesti pasivaišinti tortu prie kavos ir arbatos puodelio

Muziejininkė Jurgita Malevičiūtė.