Šalia A. Petrausko muziejaus įsikūręs ir Uoginių k. amatų centras.

A. Petrausko muziejaus teikiamų paslaugų ir kainų sąrašas

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Vienetas

Kaina

Pažintiniams mokslo ir kultūros reikalams

Komerciniams tikslams

1.

1.1.

1.2.

Edukaciniai užsiėmimai lankytojų grupei teikiant muziejaus specialisto paslaugas:

Moksleiviams (vienam asmeniui)

Suaugusiems (vienam asmeniui)

1 val.

1 val.

0,40 Euro centų

1,00 Eur

2.

2.1.

2.2.

Gido paslauga muziejuje:

Ekskursija mokinių grupei

Ekskursija suaugusiųjų grupei

45 min.

1 val.

3,00 Eur

5,00 Eur

3. Eksponatų fotografavimas ir filmavimas ekspozicijoje 1 asmeniui 2,00 Eur 8,00 Eur
4. Eksponatų fotografavimas ir filmavimas saugyklose 1 asmeniui 3,00 Eur 9,00 Eur
5. Eksponato fotografijų ir kopijų panaudojimas 3,00 Eur 20,00 Eur
6. Aukštaitiškos gryčios nuoma 1 val. 6,00 Eur

*Muziejuje ekskursijos vedamos nemokamai iki mokyklinio amžiaus vaikams, vaikų globos įstaigų auklėtiniams, socialiai remtiniems vaikams, neįgaliems ir juos lydintiems asmenims, Lietuvos muziejininkams.

*Eksponatus, esančius muziejaus saugyklose, moksliniais pažintiniais tikslais nemokamai gali fotografuoti, skenuoti, filmuoti Lietuvos muziejininkai, Kupiškio raj. ugdymo ir kultūros įstaigų darbuotojai, aukštųjų mokyklų studentai.

Kontaktai

Adresas: Uoginių k., LT-40428, Kupiškio rajonas.
Mob. tel. 8 610 01465 arba 8 (459) 35439.

El paštas: etnografijos.muziejus@gmail.com

Informacija lankytojui:

Darbo laikas:

Antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis 8.00 – 17.00 val.

Šeštadienis 8.00 – 15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Poilsio dienos: sekmadienis.

Tačiau esant poreikiui reikia registruotis nurodytais telefonais darbo dienomis ir tartis individualiai.

Uoginių kaimas – viena seniausių Kupiškio rajono gyvenviečių. Pastaraisiais dešimtmečiais jį garsina Adomo Petrausko ( 1914 – 2004 ) įkurtas muziejus. Šia asmenybe, jo, paprasto kaimo žmogaus, sukauptais senovės turtais domisi svečiai iš Lietuvos ir užsienio.

Adomas Petrauskas savo gyvenimą paskyrė etnografijos, istorijos eksponatams rinkti. Pirmiesiems lankytojams jo muziejus duris atvėrė 1969 metais. Savarankiškai parengtoje ekspozicijoje lankytojai galėjo susipažinti su etnografiniais rakandais, archeologiniais radiniais. Pamatę didžiulį A. Petrausko entuziazmą kaupti įvairias senienas, muziejui plėstis padėjo tuometiniai Antašavos kolektyvinio ūkio vadovai Vytautas Notkus ir Albinas Vaižmužis.

1996 metais Adomas Petrauskas sukauptus eksponatus padovanojo Kupiškio rajono savivaldybei. 2001 – aisiais už surinktus ir išsaugotus krašto praeities turtus jam suteiktas Kupiškio rajono garbės piliečio vardas.

Muziejų sudaro gyvenamasis namas, dvi klėtys, bokštas ir padarginė. Visi jie pilni senosios lietuvių kultūros turtų. Šiuo metu muziejaus rinkiniuose yra 2543 raštijos, fotografijos, dailės, buities ir etnografijos, gamtos eksponatai.

Atvykus į muziejų lankytojus tarsi sargybinis pasitinka medinis bokštas. Originalaus medinio statinio idėja kilo vietos meistrui Juozui Laužikui. Tai netradicinis pastatas, sukurtas pritaikius senųjų kaimo meistrų patirtį. Bokšto pagrindas, primenantis seną vežimo ratą, – tai didžiuliai, neįkasti į žemę akmenys. Šį bokštą be jokių statybinių kranų pastatė pats Juozas Laužikas, padedamas Antašavos kolūkio statybininkų.

Bokšte, kuris atkartoja netoliese esančios Uoginių Šv. Marijos Magdalenos koplyčios kontūrus, muziejaus svečiai gali su paties Adomo Petrausko gyvenimu bei gimtojo Uoginių kaimo istorija, žymiais po Lietuvą pasklidusiais uoginiečiais, Adomo Petrausko draugo Lietuvos vytelių pynėjų „karaliaus“ Petro Jankausko darbais. Čia rengiamos ir kilnojamosios parodos, todėl kiekvieną kartą atvykę į muziejų išvysite ką nors naujo ir įdomaus.

Adomo Petrausko muziejaus bokštas tarsi orientyras iškilęs virš visų statinių. Tiesiai nuo jo pasuksite „Jaunamartės klėties“ link. Šiame muziejaus pastate atkurta jaunos Lietuvos kaimo merginos buitis. Klėtyje įrengta ekspozicija „Lino kelias“. Joje sukaupti linų apdorojimo įrankiai, o fotografijose – visas linų apdirbimo procesas. Greta esančioje patalpoje – senoviniai baldai, archeologiniai radiniai, namų apyvokos daiktai, amatininkų įrankiai.

Prie beržyno – senovinis lietuvio valstiečio gyvenamasis namas. Viename jo gale atkurtas dūminės pirkios interjeras, kitame – seklyčia.

Per keletą dešimčių metų sodybą papuošė didžiuliai aplinkinių kaimų laukuose gulėję akmenys, iškastiniai ąžuolų stuobriai, paties Adomo Petrausko medžio drožiniai, keisčiausių formų gamtos dariniai, taip pat senieji namų apyvokos daiktai iš griaunamų sodybų.

Pasukę nuo bokšto į kairę prieisite namą, kuriame gyveno pats Adomas Petrauskas. Užėję į jį apžiūrėsite dar vieną ekspoziciją, skirtą senojo kaimo buičiai. Namo sienas puošia Adomo šeimos portretai, daug šventųjų paveikslų, Uoginių bei aplinkinių kaimų žmonių dovanotų eksponatų. Čia apsilankęs įsitikinsi, kad Adomo posakis „Kas su Dievu pradeda, tam Dievas padeda“ tikrai buvo jo gyvenimo credo.